Zakończenie kampanii społecznej „Miasto za murem”

Dobiegła końca kampania społeczna „Miasto za murem”, która towarzyszyła obchodom 82. rocznicy zamknięcia bram getta warszawskiego.

Plakaty oraz materiały nawiązujące do 82. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego prezentowane były w przestrzeni i komunikacji miejskiej Warszawy przez cały listopad. Celem kampanii było upamiętnienie ofiar getta oraz uświadomienie mieszkańcom i gościom Warszawy, że niecały wiek temu miasto było świadkiem zagłady Żydów polskich.

Zamknięcie bram getta w Warszawie nastąpiło 16 listopada 1940 roku – na terenie ok. 3km2 uwięziono wówczas 400 tysięcy warszawskich Żydów. Muzeum Getta Warszawskiego od trzech lat organizuje uroczystości upamiętniające ofiary największego getta w okupowanej Europie.

W tym roku z okazji 82. rocznicy zamknięcia granic getta przy zachowanym fragmencie muru getta przy ul. Złotej 62 odbyła się uroczysta ceremonia odsłonięcia tablicy przedstawiającej plan getta warszawskiego z 16 listopada 1940 roku. Z kolei na placu Grzybowskim przez tydzień wyświetlana była artystyczna wideo-instalacja Karoliny fender Nosińskiej// jajkofilm „Miasto za murem”, składająca się z archiwalnych zdjęć przedstawiających życie w getcie.