Projekty

Muzeum Getta Warszawskiego udostępnia materiały wizualne – filmy i fotografie – oraz opracowania tekstowe służące popularyzowaniu wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski, dotyczące bieżącej działalności wystawienniczej, zawierające ofertę edukacyjną i relacjonujące działania instytucji.