Zespół muzeum

Dział Naukowo-Badawczy:

dr Martyna Grądzka-Rejak – Kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego
prof. dr hab. Konrad Zieliński – Główny Specjalista ds. badań historii przedwojennej
rabin David Berman – Ekspert ds. naukowych
dr Jacek Konik – Starszy Specjalista ds. naukowych
dr Paweł Freus – Starszy Specjalista ds. naukowych

Dział Zbiorów:

dr Izabela Mościcka – Zastępca Kierownika Działu Zbiorów
Nikolina Okońska – Specjalista ds. Dokumentacji Wizualnej
Maja Gąssowska-Heynemann – współpracownik
Aleksandra Wydro – Specjalistka ds. Ikonografii

Biuro prasowe/Dział Komunikacji:

Katarzyna Brzezińska – Kierownik Działu Komunikacji, rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego
Agata Olenderek – Specjalistka ds. komunikacji
Joanna Bakoń – współpracowniczka
Anna Szocik – Starsza Specjalistka dr. Promocji

Dział Edukacji:

dr Halina Postek – Kierownik Działu Edukacji
dr Wiesława Młynarczyk – Główny Specjalista ds. Edukacji

Dział Księgowo-Kadrowy:

Kamila Żelazowska – Główny Księgowy
Dominika Józefowicz – Starszy Specjalista ds. Księgowości i Kadr

Dział Administracyjno-Organizacyjny:

Marta Krakowska – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Marcin Bartosiewicz – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Wisława Hordyniec-Janusz – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Dział Teleinformatyki:

Robert Gola – Kierownik Działu Teleinformatyki
Kacper Szachta – współpracownik

Dział Prawny:

Monika Pajura – Kierownik Działu Prawnego, Radca Prawny
Michał Muszyński – Radca Prawny

Dział ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej:

dr Rafał Batkowski – Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej
Ryszard Garbarz – Zastępca Kierownika Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej

Dział Inwestycji:

Bartosz Kulawiecki – Kierownik Działu Inwestycji

Dział Ekonomiczny:

Dorota Wyrębek – Starszy Specjalista w Dziale Ekonomicznym

Inspektor Ochrony Danych:

Wojciech Wągrodzki  – Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych