Zespół muzeum

Dział Naukowo-Badawczy:

dr Martyna Grądzka-Rejak – Kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego

Dr nauk humanistycznych, historyczka, judaistka, edukatorka, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w historii Polski w XX wieku, dziejach Zagłady Żydów, losach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń kobiet i rodziny. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską (2016), finalistka Nagrody Naukowej „Polityki”.
Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularnych, a także książek: Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej/A broken childhood. The Fate of the Children from the Jewish Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation (2012); Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), nominowanej do nagrody Książka Historyczna Roku (2017); Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL (z dr. Janem Olaszkiem; 2020). Współredagowała m.in.: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945) (z dr Aleksandrą Namysło; 2017); Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście (z dr.Piotrem Trojańskim; 2019); Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (z dr Aleksandrą Namysło, 2019).

prof. dr hab. Konrad Zieliński – Główny Specjalista ds. badań historii przedwojennej
rabin David Berman – Ekspert ds. naukowych
dr Jacek Konik – Starszy Specjalista ds. naukowych
dr Paweł Freus – Starszy Specjalista ds. naukowych

Dział Zbiorów:

dr Rafał Pakuła – Kierownik Działu Zbiorów

Historyk i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizujący się zawodowo w pracach nad inwentaryzacją, budowaniem polityki zbiorów, digitalizacją oraz cyfryzacją. Autor dedykowanego programu ewidencji i upowszechniania obiektów muzealnych. Naukowo zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi historii Polski i architektury XX w., ochroną dziedzictwa materialnego.
Kurator wystaw stałych i czasowych podejmujących tematykę okresu okupacji niemieckiej (1939-1945), współczesnej historii Polski, powojennej architektury modernistycznej.
Współautor polskich i zagranicznych przedsięwzięć wystawienniczych i projektów kulturalnych (krótkometrażowy film fabularny Powrót Birbanta – rekonstrukcja, współpraca operatorska, Łódź-2019; inwentaryzator międzynarodowego wydarzenia wystawienniczego – Sztuka DC. Świt Superbohaterów, Łódź-2020).
Laureat Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace naukowe związane tematycznie z województwem łódzkim.
Autor książek naukowych: Miastoprojekt Łódź swojemu miastu. Konkursy – projekty – realizacje (2019), Działalność architektoniczna Czesława Przybylskiego w Łodzi (2016) oraz licznych artykułów naukowych, popularno-naukowych: Metody, techniki i kierunki optymalizowania budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Łodzi i okolic (Quart 2017), Miejsca pamięci i mogiły wojskowe. Wybrane zabytkowe nekropolie województwa łódzkiego z okresu I wojny światowej (Techne 2019), Opactwo cysterskie w Sulejowie i projekt adaptacji na średnią szkołę rolniczą (Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 2014)
Redaktor katalogów wystaw: Polacy w walce o Monte Cassino (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 2014), KinoFunkcja a KinoRola. Modernistyczna architektura powojennych kin polskich (EC1 Łódź – Miasto Kultury 2022).

Nikolina Okońska – Specjalista ds. Dokumentacji Wizualnej
Maja Gąssowska-Heynemann – współpracownik
Aleksandra Wydro – Specjalistka ds. Ikonografii

Dział Edukacji:

dr Halina Postek – Kierownik Działu Edukacji

Etyk, edukator, wykładowca akademicki. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej –  Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Ukończyła kurs dla nauczycieli judaizmu organizowany przez Światową Unię Judaizmu Postępowego w Jerozolimie, kursy języka jidysz w Warszawie i Wilnie.
Wybrane publikacje:
  1. „Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą”. Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
  2. “Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej” [w:] Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warsaw 2011.
  3. „Dialog chrześcijańsko-judaistyczny” [w:] Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warsaw 2010.

dr Wiesława Młynarczyk – Główny Specjalista ds. Edukacji
Maria Makarova – Starsza Specjalistka ds. Edukacji

Dział Wystaw:

dr Katarzyna Nowakowska-Sito – Kierownik Działu Wystaw

Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN. W latach 1992-2011 kuratorka Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 2013-2015 Zastępca dyrektora ds. Wystaw i Zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w latach 2016-2021 członek zespołu wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Autorka wielu publikacji naukowych i wystaw, a także wykładowca m.in. na studium podyplomowym z historii sztuki w IS PAN w Warszawie. Specjalizacja: sztuka polska i europejska końca XIX i pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki lat 1918-1939 w kontekście relacji międzynarodowych oraz historii politycznej i społecznej; muzeologia i wystawiennictwo.
Wybrane publikacje z ostatnich lat:
  1. „Lata 30. Kryzys czy nowy początek” [w:] Wobec nowej rzeczywistości. Studia z Historii Sztuki,  Łódź-Warszawa 2020, s. 141-154.
  2. Nowakowska-Sito, Katarzyna. Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty, red. K. Flera-Iwaniuk. Warszawa: NCK, 2019.
  3. „Ludomir Sleńdziński’s Trips to Italy 1923-1925”. Roczniki Humanistyczne KUL. Selected Papers in English, vol. 67, nr 4, 2019, p. 81-101.
  4. „Sztuka II Rzeczypospolitej – trwanie i dziedzictwo dwudziestolecia” [w:] Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2019, s. 318-347.
  5. „Sztuka polska 1918-1939: bilans dokonań i twórczego dziedzictwa” [w:] Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o niepodległej, pod red. R. Wiśniewskiego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2019, s. 465-510.
  6. „Dwie dekady sztuki 1918-1939” [w:] Oblicza niepodległej. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2018, s. 262-299.
  7. „Tamara Łempicka – the Polish context”, Ikonotheka 25: 2015, s. 245-264, Wydawnictwo Instytutu Historii Sztuki UW.

Biuro prasowe/Dział Komunikacji i Dział Promocji:

Katarzyna Brzezińska – Kierownik Działu Komunikacji i Działu Promocji, rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego
Agata Olenderek – Specjalistka ds. Komunikacji
Joanna Bakoń – Specjalistka ds. Komunikacji
Anna Szocik – Starsza Specjalistka dr. Promocji

Dział Administracyjno-Organizacyjny:

Marta Krakowska – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Marcin Bartosiewicz – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Wisława Hordyniec-Janusz – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Dział ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej:

Rafał Batkowski – Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej
Ryszard Garbarz – Zastępca Kierownika Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej

Dział Księgowo-Kadrowy:

Kamila Żelazowska – Główny Księgowy
Iwona Świtkowska – Starszy Specjalista ds. Księgowości i Płac

Dział Prawny:

Monika Pajura – Kierownik Działu Prawnego, Radca Prawny
Michał Muszyński – Radca Prawny

Dział Teleinformatyki:

Robert Gola – Zastępca Kierownika Działu Teleinformatyki
Kacper Szachta – współpracownik

Dział Ekonomiczny:

Mirosława Motylińska –  Zastępca Kierownika Działu Ekonomicznego

Dział Inwestycji:

Mariola Marczak – Zastępca Kierownika Działu Inwestycji

Dział Zamówień

Anna Suska – Kierownik Działu Zamówień

Inspektor Ochrony Danych:

Wojciech Wągrodzki – Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych