Zespół muzeum

Dział Naukowo-Badawczy:

 • dr Martyna Grądzka-Rejak – Zastępczyni Kierowniczki Działu Naukowo-Badawczego
Dr nauk humanistycznych, historyczka, judaistka, edukatorka, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w historii Polski w XX wieku, dziejach Zagłady Żydów, losach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń kobiet i rodziny. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską (2016), finalistka Nagrody Naukowej „Polityki”.
Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularnych, a także książek: Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej/A broken childhood. The Fate of the Children from the Jewish Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation (2012); Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), nominowanej do nagrody Książka Historyczna Roku (2017); Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL (z dr. Janem Olaszkiem; 2020). Współredagowała m.in.: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945) (z dr Aleksandrą Namysło; 2017); Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście (z dr.Piotrem Trojańskim; 2019); Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (z dr Aleksandrą Namysło, 2019).
 • prof. dr hab. Konrad Zieliński – Główny Specjalista ds. Badań Historii Przedwojennej
 • rabin David Berman – Ekspert ds. Naukowych
 • dr Paweł Freus – Starszy Specjalista w Dziale Naukowo-Badawczym
 • dr Michał  Grochowski – Starszy Specjalista w Dziale Naukowo-Badawczym
 • Aleksandra Szarapanowska – Specjalistka w Dziale Naukowo-Badawczym

Dział Zbiorów:

 • Aleksandra Wydro – Kierowniczka Działu Zbiorów
 • Janusz Wąż – Starszy Specjalista ds. Ikonografii
 • Magdalena Kruszewska-Polak – Starsza Specjalistka w Dziale Zbiorów
 • Natalia Przybylska – Specjalistka w Dziale Zbiorów
 • Arleta Engwert – Specjalistka w Dziale Zbiorów

Kontakt: zbiory@1943.pl

Dział Edukacji:

 • dr Halina Postek – Kierownik Działu Edukacji
Etyczka, edukatorka, wykładowcza akademicka. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielka akademicka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej – Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Ukończyła kurs dla nauczycieli judaizmu organizowany przez Światową Unię Judaizmu Postępowego w Jerozolimie, kursy języka jidysz w Warszawie i Wilnie. Wybrane publikacje:
 1. „Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą”. Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
 2. “Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej” [w:] Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warsaw 2011.
 3. „Dialog chrześcijańsko-judaistyczny” [w:] Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warsaw 2010.
 • dr Wiesława Młynarczyk – Główna Specjalistka ds. Edukacji
 • Maria Makarova – Starsza Specjalistka ds. Edukacji
 • Monika Nestorowicz – Specjalistka ds. Edukacji
 • Anna Darewska – Specjalistka ds. Edukacji

Kontakt: hpostek@1943.pl

Dział Wystaw:

 • Monika Mastyj – Kierowniczka Działu Wystaw
 • Kamila Pściuk – Specjalistka Działu Wystaw
 • Zofia Gałązka – Asystentka w Dziale Wystaw

Biuro prasowe/Dział Komunikacji i Promocji:

 • Katarzyna Brzezińska – Kierowniczka Działu Komunikacji i Działu Promocji, rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego
 • Anna Szocik – Zastępczyni Kierowniczki Działu Promocji
 • Marta Grzegorczyk – Specjalistka w Dziale Komunikacji i Promocji
 • Ewa Nowakowska – Specjalistka w Dziale Komunikacji i Promocji
 • Renata Tomków – Współpracowniczka ds. Wydawnictw

Kontakt: biuroprasowe@1943.pl

Dział Administracyjno-Organizacyjny:

 • Maja Wojnarska-Czyż – Kierowniczka Działu Administracyjno-Organizacyjnego
 • Iwona Ciborowska – Główna Specjalistka ds. Administracyjno-Organizacyjnych
 • Marcin Bartosiewicz – Starszy Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
 • Marcin Niedzielski – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
 • Wisława Hordyniec-Janusz – Współpracowniczka ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Dział Księgowości i Kadr:

 • Urszula Krajewska – Główna Księgowa
 • Agnieszka Świderska – Starsza Specjalistka ds. Kadr i Płac
 • Monika Wysoczyńska – Starsza Specjalistka ds. Księgowości i Kadr

Dział Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej:

 • Ryszard Garbarz – Kierownik Działu Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej
 • Arkadiusz Walendowski – Zastępca Kierownika Działu Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej

Dział Ekonomiczny:

 • Joanna Dziewańska – Kierowniczka Działu Ekonomicznego
 • Dorota Wyrębek – Współpracowniczka ds. Ekonomicznych

Dział Prawny:

 • Monika Pajura – Radczyni Prawna, Kierowniczka Działu Prawnego
 • Michał Muszyński – Radca Prawny

Dział Teleinformatyki:

 • Robert Gola – Kierownik Działu Teleinformatyki
 • Oliwia Jeryś – Współpracownik ds. Obsługi Informatycznej

Dział Inwestycji:

 • Aleksandra Suchocka – Zastępczyni Kierownika Działu Inwestycji

Dział Zamówień Publicznych:

Kamil Jaworski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Inspektor Ochrony Danych:

 • Maciej Dziewulski – Inspektor Ochrony Danych

Współpraca medialna:

 • Paweł Podkowiński – grafika
 • Robert Wilczyński – fotografia