Zespół muzeum

Dział Naukowo-Badawczy:

 • dr Martyna Grądzka-Rejak – Zastępczyni Kierownika Działu Naukowo-Badawczego
Dr nauk humanistycznych, historyczka, judaistka, edukatorka, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w historii Polski w XX wieku, dziejach Zagłady Żydów, losach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń kobiet i rodziny. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską (2016), finalistka Nagrody Naukowej „Polityki”.
Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularnych, a także książek: Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej/A broken childhood. The Fate of the Children from the Jewish Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation (2012); Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), nominowanej do nagrody Książka Historyczna Roku (2017); Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL (z dr. Janem Olaszkiem; 2020). Współredagowała m.in.: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945) (z dr Aleksandrą Namysło; 2017); Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście (z dr.Piotrem Trojańskim; 2019); Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (z dr Aleksandrą Namysło, 2019).
 • prof. dr hab. Konrad Zieliński – Główny Specjalista ds. badań historii przedwojennej
 • rabin David Berman – Ekspert ds. naukowych
 • dr Jacek Konik – Starszy Specjalista ds. naukowych
 • dr Paweł Freus – Starszy Specjalista ds. naukowych
 • Michał Kowalski – Starszy Specjalista ds. naukowych
 • prof. Anna Zalewska – Starsza Specjalistka ds. naukowych

Kontakt: naukowymgw@1943.pl

Dział Zbiorów:

 • Aleksandra Wydro – Kierowniczka Działu Zbiorów
 • Nikolina Okońska – Specjalistka ds. Dokumentacji Wizualnej
 • Maja Gąssowska-Heynemann – współpracowniczka
 • Janusz Wąż – Starszy Specjalista ds. Ikonografii
 • Magdalena Kruszewska-Polak – Specjalistka w Dziale Zbiorów

Dział Edukacji:

 • dr Halina Postek – Kierowniczka Działu Edukacji
Etyczka, edukatorka, wykładowczyni akademicki. Absolwentka Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UW. Doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielka akademicka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła m.in.: wykłady poświęcone problematyce żydowskiej –  Historia Żydów polskich, Relacje polsko-żydowskie, Społeczność żydowska, Wstęp do judaizmu. Ukończyła kurs dla nauczycieli judaizmu organizowany przez Światową Unię Judaizmu Postępowego w Jerozolimie, kursy języka jidysz w Warszawie i Wilnie. Wybrane publikacje:
 1. „Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą”. Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
 2. “Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej” [w:] Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu, Warsaw 2011.
 3. „Dialog chrześcijańsko-judaistyczny” [w:] Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warsaw 2010.
 • dr Wiesława Młynarczyk – Główna Specjalistka ds. Edukacji
 • Maria Makarova – Starsza Specjalistka ds. Edukacji

Kontakt: edukacjamgw@1943.pl

Dział Wystaw:

 • dr Katarzyna Nowakowska-Sito – Kierowniczka Działu Wystaw
Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN. W latach 1992-2011 kuratorka Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 2013-2015 Zastępca dyrektora ds. Wystaw i Zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w latach 2016-2021 członek zespołu wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Autorka wielu publikacji naukowych i wystaw, a także wykładowca m.in. na studium podyplomowym z historii sztuki w IS PAN w Warszawie. Specjalizacja: sztuka polska i europejska końca XIX i pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki lat 1918-1939 w kontekście relacji międzynarodowych oraz historii politycznej i społecznej; muzeologia i wystawiennictwo.
Wybrane publikacje z ostatnich lat:
 1. „Lata 30. Kryzys czy nowy początek” [w:] Wobec nowej rzeczywistości. Studia z Historii Sztuki,  Łódź-Warszawa 2020, s. 141-154.
 2. Nowakowska-Sito, Katarzyna. Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty, red. K. Flera-Iwaniuk. Warszawa: NCK, 2019.
 3. „Ludomir Sleńdziński’s Trips to Italy 1923-1925”. Roczniki Humanistyczne KUL. Selected Papers in English, vol. 67, nr 4, 2019, p. 81-101.
 4. „Sztuka II Rzeczypospolitej – trwanie i dziedzictwo dwudziestolecia” [w:] Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2019, s. 318-347.
 5. „Sztuka polska 1918-1939: bilans dokonań i twórczego dziedzictwa” [w:] Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o niepodległej, pod red. R. Wiśniewskiego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2019, s. 465-510.
 6. „Dwie dekady sztuki 1918-1939” [w:] Oblicza niepodległej. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2018, s. 262-299.
 7. „Tamara Łempicka – the Polish context”, Ikonotheka 25: 2015, s. 245-264, Wydawnictwo Instytutu Historii Sztuki UW.
 • Anna Artymowska – Starsza Specjalistka Działu Wystaw

Kontakt: wystawymgw@1943.pl

Biuro prasowe/Dział Komunikacji i Promocji:

 • Katarzyna Brzezińska – Kierowniczka Działu Komunikacji i Działu Promocji, rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego
 • Agata Olenderek – Specjalistka ds. PR
 • Joanna Bakoń – współpracowniczka ds. komunikacji
 • Anna Szocik – Starsza Specjalistka w Dziale Promocji
 • Svetlana Gutkina – współpracowniczka ds. redakcji strony internetowej
 • Ewa Karolewska – koordynatorka projektu 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim
 • Beata Dziedzic – współpracowniczka ds. projektu 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Kontakt: biuroprasowe@1943.pl

Dział Administracyjno-Organizacyjny:

 • Marta Krakowska – Kierowniczka Działu Administracyjno-Organizacyjnego
 • Marcin Bartosiewicz – Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych
 • Wisława Hordyniec-Janusz – Specjalistka ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Kontakt: administracjamgw@1943.pl

Dział Księgowości i Kadr:

 • Agata Grabowska-Alexandrowicz – p.o. Głównego Księgowego, Kierowniczka Działu Księgowości i Kadr
 • Agnieszka Świderska – Starsza Specjalistka ds. Kadr i Płac
 • Barbara Gervasio – Starsza Specjalistka ds. Księgowości

Kontakt: ksiegowoscmgw@1943.pl

Dział ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej:

 • Rafał Batkowski – Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej
 • Ryszard Garbarz – Zastępca Kierownika Działu ds. Bezpieczeństwa Muzeum i Kontroli Wewnętrznej

Kontakt: bezpieczenstwomgw@1943.pl

Dział Ekonomiczny:

 • Lidia Truszkowska – Kierowniczka Działu Ekonomicznego
 • Dorota Wyrębek – współpracowniczka

Kontakt: ekonomicznymgw@1943.pl

Dział Prawny:

 • Monika Pajura – Radczyni Prawna, Kierowniczka Działu Prawnego
 • Michał Muszyński – Radca Prawny

Kontakt: prawnicymgw@1943.pl

Dział Teleinformatyki:

 • Robert Gola – Zastępca Kierownika Działu Teleinformatyki
 • Kacper Szachta – współpracownik ds. obsługi informatycznej

Kontakt: teleinformatykamgw@1943.pl

Dział Inwestycji:

 • Mariola Marczak – Zastępczyni Kierownika Działu Inwestycji

Kontakt: inwestycjemgw@1943.pl

Dział Zamówień Publicznych:

 • Agata Popielarz-Cecko – Starsza Specjalistka w Dziale Zamówień Publicznych

Kontakt: zamowieniamgw@1943.pl

Inspektor Ochrony Danych:

 • Maciej Dziewulski – Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: iod@1943.pl

Współpraca medialna:

 • Paweł Podkowiński – grafika
 • Robert Wilczyński – fotografia