Folder Muzeum Getta Warszawskiego

Prezentujemy folder opisujący działalność Muzeum Getta Warszawskiego w 2023 roku.

Szanowni Państwo,
Muzeum Getta Warszawskiego wchodzi w szósty rok działania. Rok 2023 miał dla naszej instytucji szczególne znaczenie w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim, w której obchodach Muzeum odegrało kluczową rolę koordynatora. O tym, jak szeroko zakrojone były podejmowane działania, przeczytacie Państwo w niniejszej publikacji.

Rok 2023 był dla Muzeum niezwykle istotny także pod innym względem – rozpoczęła się budowa nowej siedziby w dawnym żydowskim Szpitalu Dziecięcym fundacji Bersohnów i Baumanów w Warszawie. Proces inwestycji jest już na bardzo zaawansowanym etapie. To nasz najważniejszy i najbardziej złożony projekt i jestem bardzo dumny z zaangażowania
zespołu Muzeum. Zakończono projektowanie wystawy stałej, pozyskano najważniejsze obiekty bez zakłócania bieżącej działalności.

W zeszłym roku rozpoczął się także niezwykle dla nas ważny projekt upamiętniania mniejszych gett wokół Warszawy. Pierwszy pomnik – „Macewa Pamięci” autorstwa rzeźbiarza Jerzego Kaliny – stanął w Józefowie Biłgorajskim. Kolejne zostały i zostaną odsłonięte w następnych latach.

Mówiąc o istotnych projektach nie sposób pominąć działań realizowanych przez Muzeum wokół miejsca wykopalisk w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego bunkra ŻOB na ul. Miłej 18 w Warszawie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi i wsparcia wysiłków naszej instytucji zmierzających do zachowania tego bezcennego reliktu powstania w getcie warszawskim.

Zapraszam do lektury raportu z działalności naszej instytucji w roku 2023.

Albert Stankowski
Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego