Spacery edukacyjne

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza uczniów na spacery Śladami warszawskiego getta. Spacery realizowane są pod kątem obowiązującej obecnie podstawy programowej z języka polskiego (np. nawiązują do tekstu Zdążyć przed Panem Bogiem Marka Edelmana czy Campo di Fiori Czesława Miłosza) oraz programu historii w szkołach ponadpodstawowych.

Zgłoszenia: wmlynarczyk@1943.pl