Zbieramy, Budujemy, Pamiętamy – wystawa plenerowa

4 kwietnia 2024 – 31 grudnia 2024, Plac Grzybowski

Kuratorki wystawy: Monika Mastyj, Zofia Gałązka
Autorzy tekstów: profesor Konrad Zieliński, Zofia Gałązka
Wsparcie merytoryczne: doktor Martyna Grądzka-Rejak, profesor Daniel Blatman.

Zapraszamy na wystawę Zbieramy, budujemy pamiętamy na placu Grzybowskim,  poświęconą przygotowywanej przez Muzeum wystawie stałej.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z projektem dziewięciu galerii tematycznych, opowiadających historię podzielonego miasta. Zdjęcia z kolekcji MGW, opatrzone krótkimi tekstami, poprowadzą nas nas przez losy Żydów Warszawy od końca XIX wieku aż po czasu zaraz powojennego, szczególnie przez historię getta warszawskiego.

Muzeum Getta Warszawskiego to instytucja, która już niedługo na trwałe pojawi się na kulturalnej mapie Warszawy. Jej siedzibą będzie zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów – jeden z nielicznych budynków, które przetrwały zagładę warszawskiego getta. Choć wystawa stała opowiadać będzie historię warszawskich Żydów od drugiej połowy XIX wieku do zakończenia II wojny światowej, jej najważniejszym zadaniem jest pokazanie tragedii ludzi zamkniętych za murem – ludzi, którzy w warunkach bezprzykładnego zniewolenia starali się zachować podstawowe wartości, których heroizm nie był jedynie heroizmem zbrojnego oporu, ale także heroizmem życia codziennego.