Dla nauczycieli

Proponujemy szkolenia dla nauczycieli i edukatorów w formie konferencji (również online), konferencji wyjazdowych, warsztatów, które przede wszystkim skupiają się na tematyce warszawskiego getta ale mogą także dotyczyć szeroko rozumianej Zagłady. Staramy się jednocześnie pokazywać nowoczesne metody nauczania stosowane we współczesnej dydaktyce.

Oferta aktualnych szkoleń znajduje w zakładce Archiwum: Dla nauczycieli oraz w zakładce Aktualności.

Odbyły się już następujące projekty dedykowane nauczycielom i edukatorom:

Osoby zainteresowane ofertą szkoleń, seminariów i konferencji zachęcamy do bieżącego monitorowania naszej strony.