Materiały edukacyjne „80. rocznica Aktion Reinhardt”

Dział Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego przygotował materiały na temat Akcji „Reinhardt” do wykorzystywania na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych.

Uruchomiono portal edukacjadlapamieci.net omawiający zagadnienia związane z Zagładą Żydów w niemieckiej Aktion „Reinhardt”. Materiały przygotowano dla dwóch grup wiekowych: Lekcje dla młodzieży (w wieku od 14 lat) i Seminaria dla dorosłych.

W 2022 przypadła 80. rocznica niemieckiej Akcji „Reinhardt” — operacji systematycznego wymordowania ludności żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego, wykorzystania pracy ofiar oraz grabieży ich mienia. Akcję nazwano prawdopodobnie na cześć Reinharda Heydricha, organizatora konferencji w Wannsee i głównego architekta Zagłady. Na szefa jej wyznaczono dowódcę SS i policji w dystrykcie lubelskim SS-Brigadeführera Odilo Globocnika.

W ramach Akcji „Renihardt” Żydzi byli mordowani zarówno w miejscach swojego zamieszkania, jak i specjalnie ku temu powstałych w obozach zagłady – Bełżec, Sobibór i Treblinka. W trakcie Akcji, trwającej do końca 1943 roku, zginęło łącznie ok. 1,85 mln Żydów, w większości obywateli II Rzeczypospolitej.

„Akcja Reinhardt” — pełna wersja filmu [50 minut]
„Akcja Reinhardt” — skrócona wersja filmu [18 minut]

Zapraszamy do korzystania z naszch prezentacji oraz kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl