Materiały edukacyjne „80.rocznica Aktion Reinhardt”

W 2022 przypada rocznica niemieckiej nazistowskiej Akcji „Reinhardt” — operacji systematycznego wymordowania ludności żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego. W ramach Akcji Żydzi byli mordowani zarówno w miejscach swojego zamieszkania, jak i specjalnie ku temu powstałych w obozach zagłady – Bełżec, Sobibór, Treblinka. W trakcie Akcji Reinhardt, trwającej do listopada 1943 roku, zginęło łącznie ok. 1,85 mln osób, w większości polskich obywateli.

Dział Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego przygotował materiały na temat Akcji „Reinhardt” do wykorzystywania na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych prezentacji oraz kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl