Mapy

Nasze muzeum przygotowuje mapy, których celem jest pokazanie granic getta warszawskiego od stycznia 1941 r. do sierpnia 1942 r. Ich kolejne odsłony przedstawią również getto szczątkowe od września 1942 r. do kwietnia 1943 r. wraz z szopami (niemieckimi zakładami produkcyjnymi z pracującymi w nich niewolniczo Żydami), powstanie w getcie w kwietniu i maju 1943 r. oraz teren ruin getta szczątkowego w drugiej połowie 1943 r. i pierwszej połowie 1944 r. Dodatkowo na naszych mapach zostaną także pokazane: strefa zagrożenia tyfusem wiosną 1940 r. oraz niemieckie plany granic dzielnicy żydowskiej, publikowane w Nowym Kurierze Warszawskim i Gazecie Żydowskiej od kwietnia do października 1940 r.

Mapa getta warszawskiego

Mapa getta warszawskiego: Mamy do wyboru kilka warstw:

  • fotoplan Warszawy 1935 1:2500 ze zbiorów APW
  • plan Warszawy z lat 1936-1940 w skali 1:2500 z obrysem hipotecznym nieruchomości  ze zbiorów APW
  • plan Warszawy z lat 1938- 1939 w skali 1:1000 (niestety niekompletny)  ze zbiorów APW
  • plan bazy przeładunkowej – późniejszego Umschlagplatzu  w skali 1:1000  z lat 30-tych ze zbiorów APW oraz współczesne mapy lub ortofotomapa satelitarna (do wyboru) Mamy  dwie granice getta
  • mapa getta warszawskiego w momencie jego zamknięcia 15 listopada 1940.

Mapy gett na ziemiach polskich: Pracownicy muzeum pracują nad przygotowaniem mapy gett na ziemiach polskich (mapa ziem polskich z zaznaczonymi  ok. 600 miejscowościami, w których były getta) oraz mapy największych gett miejskich: Łódź, Lwów, Wilno, Kraków, Białystok, Częstochowa, Lublin, Tarnów, Kielce, Radom, Grodno, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnopol, Stanisławów, Siedlce.