Mapy

Nasze muzeum przygotowuje mapy, których celem jest pokazanie granic getta warszawskiego od stycznia 1941 r. do sierpnia 1942 r. Ich kolejne odsłony przedstawią również: getto szczątkowe od września 1942 r. do kwietnia 1943 r. wraz z szopami (niemieckimi zakładami produkcyjnymi z pracującymi w nich niewolniczo Żydami); powstanie w getcie w kwietniu i maju 1943 r.; teren ruin getta szczątkowego w drugiej połowie 1943 r. i pierwszej połowie 1944 r. Dodatkowo, na naszych mapach zostanie także pokazana strefa zagrożenia tyfusem wiosną 1940 r. oraz niemieckie plany granic dzielnicy żydowskiej, publikowane w Nowym Kurierze Warszawskim i Gazecie Żydowskiej od kwietnia do października 1940 r.

Mapa getta warszawskiego

Mapa getta warszawskiego

Mamy do wyboru kilka warstw:

  • fotoplan Warszawy 1935 1:2500 ze zbiorów APW;
  • plan Warszawy z lat 1936-1940 w skali 1:2500 z obrysem hipotecznym nieruchomości  ze zbiorów APW;
  • plan Warszawy z lat 1938- 1939 w skali 1:1000 (niestety niekompletny) ze zbiorów APW;
  • plan bazy przeładunkowej – późniejszego Umschlagplatzu – w skali 1:1000, z lat 30-tych ze zbiorów APW oraz współczesne mapy lub ortofotomapa satelitarna (do wyboru);
  • mapa getta warszawskiego w momencie jego zamknięcia 15 listopada 1940.

Mapy gett na ziemiach polskich

Pracownicy muzeum pracują nad przygotowaniem mapy gett na ziemiach polskich (mapa ziem polskich z zaznaczonymi ok. 600 miejscowościami, w których były getta) oraz mapy największych gett miejskich: Łódź, Lwów, Wilno, Kraków, Białystok, Częstochowa, Lublin, Tarnów, Kielce, Radom, Grodno, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnopol, Stanisławów, Siedlce.