Projekty edukacyjne

MGW realizuje projekty edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkół, jak również dla wszystkich zainteresowanych.

Szkoły znajdujące się na terenie byłego warszawskiego getta

Obecnie realizujemy projekt dla szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie byłego warszawskiego getta lub w pobliżu jego granic

Motto: Jakie to ma, może mieć znaczenie dla naszej przyszłości, że mieszkamy wokół miejsca ich śmierci – Jarosław Marek Rymkiewicz

Cele i zadania:

  • Opisanie/zrekonstruowanie miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła – dla szkół znajdujących się na terenie byłego getta;
  • Opisanie związków z historią i kulturą Żydów miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła – dla szkół znajdujących się obecnie w pobliżu granic byłego getta.

Termin kolejnych zgłoszeń:
30 listopad 2021

Termin realizacji:
czerwiec 2022

Sposoby realizacji:
Zespoły maksymalnie 6-osobowe

Sposoby prezentacji:
Film dokumentalny nakręcony przez MGW na podstawie materiałów zebranych przez uczniów. 

Źródła:

  • archiwalne (np. Żydowski Instytut Historyczny, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej)
  • publikacje naukowe
  • czasopisma z tamtego okresu

Literatura:

  • literatura dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki);
  • historia mówiona;
  • źródła internetowe.

Oceniać będziemy wartości merytoryczne, samodzielność, oryginalność oraz innowacyjność zebranych  materiałów.

Muzeum Getta Warszawskiego oferuje konsultacje i szkolenia prowadzone przez pracowników muzeum.

Kontakt i zgłoszenia:
wmlynarczyk@1943.pl

W MGW zrealizowano już następujące projekty:

Kurs budowy makiet dla dzieci

X Dni Pamięci

XI Dni Pamięci

Tablice edukacyjne w Szpitalu Bersohnów i Baumanów