Oferta edukacyjna dla dzieci z klas IV-VIII (11-14 lat)

Judaizm bez tajemnic – wszystko, co chcieliście wiedzieć o Żydach, a baliście się zapytać

Lekcja adresowana do uczniów, którzy zetknęli się już z informacjami na temat judaizmu (na lekcjach religii, języka polskiego, historii), ale chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. Dlaczego Żydzi noszą na głowach jarmułki? Ile żon może mieć Żyd? Czy są koszerne McDonald`sy? Dlaczego w ortodoksyjnej synagodze kobiety siedzą oddzielone od mężczyzn? – to pytania, na które uczniowie znajdą odpowiedzi podczas tej lekcji. Prowadzący podejmie też problem stereotypizacji, dotykającej grupy mniejszościowe i wspólnie z uczniami przedyskutuje, do jakich skutków mogą doprowadzić wykluczenie i dyskryminacja.

Co znaczy zostać zamkniętym wbrew swej woli – czym było getto w czasach Zagłady?

Lekcja ma dać uczniowi informacje na temat gett – ich historii, okoliczności i przyczyn, dla których były tworzone. Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję, by zastanowić się, czym jest sytuacja ograniczenia wolności, kiedy się jej doświadcza, jakie emocje wiążą się z jej przeżywaniem i co się zmienia, jeśli wiąże się ona z zagrożeniem życia. Lekcja będzie także okazją do zastanowienia się, czy współcześnie istnieją miejsca podobne do tych, jakimi były w czasie wojny getta.

Kiedy dziecko przejmuje rolę dorosłego… dzieci w getcie

Fragmenty pamiętników dzieci, które zamieszkiwały getta staną się punktem wyjścia do rozmowy o życiu codziennym w getcie, problemach, z jakimi zmagać się musiał mieszkaniec „dzielnic zamkniętych”. Szczególna uwaga poświęcona będzie tzw. mały szmuglerom – dziecięcym bohaterom getta. Lekcja ma pokazać uczniowi, że sytuacja „zamiany ról” zdarza się także dziś – na przykład w warunkach biedy, panującej np. w krajach rozwijających się.

Bohaterowie getta: Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady – Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman

Na przykładzie wybranych postaci pokazane zostanie różne rozumienie bohaterstwa: postawy heroiczne można zajmować nie tylko, prowadząc walkę zbrojną. Uczeń dowie się o działalności tych znanych (Janusz Korczak, Marek Edelman, Irena Sendlerowa) i mniej znanych osób (Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady – Szwajger: lekarki getta warszawskiego), związanych z historią getta warszawskiego.

 

W propozycji tematów dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej obok tematu dotyczącego judaizmu, pojawiają się już problemy związane z Zagładą: ich celem jest zarówno przedstawienie faktów (czym było getto, historia gett, jak wyglądało życie codzienne w gettach) jak i rozważanie postaw moralnych zajmowanych w obliczu Zagłady. Ostatni temat służy także wskazaniu, jak ważna jest empatia, wrażliwość na innego i chęć niesienia pomocy. Lekcje te można realizować również w szkole ponadpodstawowej.

 

KONTAKT
Dr Halina Postek
Kierownik Działu Edukacji
Tel. 22 419 92 50
Mail:  hpostek@1943.pl