Zbiory

Zapraszamy do kontaktu osoby, które chciałyby przekazać obiekty o wartości historycznej. Chętnych do przekazania pamiątek na rzecz kolekcji muzeum prosimy o zgłoszenie się do tymczasowej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego przy ul. Zielnej 39. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 22 419 92 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00) lub e-mail: zbiory@1943.pl

Muzeum Getta Warszawskiego jest w trakcie zbierania eksponatów – przedmiotów związanych z historią, życiem codziennym, religią i kulturą żydowską – szczególnie z lat międzywojennych i wojennych. Najważniejsze są dla nas artefakty dotyczące dziejów getta warszawskiego i innych gett z terenów okupacji niemieckiej. Interesują nas wyroby rzemiosła, dokumenty papierowe, świadectwa, listy, pamiętniki, archiwalia, fotografie, przedmioty związane z żydowską obrzędowością religijną, książki, prasa i druki ulotne – w języku jidysz, po polsku i hebrajsku – oraz obiekty artystyczne: obrazy, rzeźby, ryciny, również takie, które powstały z inspiracji Zagładą Żydów. Poszukujemy też pamiątek dotyczących historii Szpitala i ludzi z nim związanych.

Muzeum Getta Warszawskiego zgromadziło do tej pory około 18 000 obiektów, które zostały zakupione lub przekazane w darowiźnie. Są to m.in. przedmioty życia codziennego, obiekty sztuki użytkowej, obrazy, rysunki, dokumenty papierowe, druki ulotne, pocztówki, karty pocztowe i fotografie oraz artefakty i pamiątki związane z siedzibą Muzeum – Szpitalem Dziecięcym Bersohnów i Baumanów przy ulicy Siennej 60.

Obiekty są pozyskiwane z myślą o wystawie stałej oraz o świadomie tworzonej kolekcji eksponatów, zgodnej z misją Muzeum. Ma ona na celu upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy na temat historii getta warszawskiego, ludzi i miejsc z nim związanych, historii Zagłady i losów Żydów podczas II wojny światowej oraz historii innych gett z terenu byłej II Rzeczpospolitej.