Oferta edukacyjna dla dzieci z klas I-III (7-10 lat)

Ryfka, Malka, Icek, Mosiek – kto kryje się za tymi imionami?

Wokół nas są osoby noszące nieznane, nieraz dziwne dla nas, imiona. Pochodzą one z innych krajów, czasem nawet z innych kontynentów. Zwykle imię nawiązuje do tradycji danego narodu, nadawane jest ze względu na pamięć przodków albo po prostu dlatego, że podoba się rodzicom czy przyjaciołom. Takimi imionami są imiona noszone przez żydowskie dzieci: Ryfka, Malka, Icek, Mosiek.
Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, kim są Żydzi, gdzie mieszkają teraz, gdzie zamieszkiwali kilkadziesiąt lat temu, dlaczego pozostało ich w Polsce tak niewielu. Poznają znaczenie niektórych imion – nie tylko żydowskich, ale i polskich.

 

Planujemy dzień świąteczny dziecka żydowskiego

W każdej religii i kulturze czas odmierzają następujące po sobie dni świąteczne i nieświąteczne. W inny sposób obchodzi się też dni świąteczne. Zwykle jest to czas poświęcony na wizytę w świątyni, spotkania rodzinne i odpoczynek. W trakcie lekcji dzieci dowiedzą się, kiedy przypada i jak wygląda dzień świąteczny religijnego Żyda (szabat). Prowadzący opowie o tym, jak starano się utrzymywać reguły szabatowe nawet w sytuacjach bardzo trudnych (getta, obozy). Na zakończenie wspólnie zaplanujemy dzień świąteczny żydowskiego rodzeństwa.

 

Przygotowujemy menu na szabat dla żydowskiej rodziny

Podczas lekcji uczniowie, którzy już mieli zajęcia poświęcone imionom żydowskim i żydowskiemu dniu świątecznemu, dowiedzą się, że religijni Żydzi, podobnie jak wyznawcy każdej innej religii, mają swoje zwyczaje żywieniowe. Prowadzący opowie o sytuacjach, kiedy niemożliwe albo utrudnione było utrzymanie, zgodnej z regułami przyjętymi w judaizmie, (koszernej) kuchni. Informacje, zdobyte od prowadzącego zajęcia, będą mogły wykorzystać dzieci w formie zabawy, układając szabatowe menu dla religijnej, żydowskiej rodziny.

 

W tej grupie wiekowej nie pojawi się temat wojny ani getta, choć będą wprowadzone informacje o losach Żydów podczas II wojny. Kolejne zajęcia dawać mają podstawowe wiadomości na temat tego, kim są Żydzi, jak żyją (temat pierwszy), jak obchodzą święta (temat drugi), jakie mają zwyczaje żywieniowe (temat trzeci).

 

KONTAKT
Dr Halina Postek
Kierownik Działu Edukacji
Tel. 22 419 92 50
Mail:  hpostek@1943.pl