Dla szkół

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się lekcje dotyczące zarówno religii,  tradycji i kultury polskich Żydów, jak i lekcje podejmujące problematykę Zagłady , w tym najważniejsze dla Muzeum – lekcje na temat warszawskiego getta  –  życia codziennego w getcie, trudnych dylematów moralnych, stojących przed żyjącymi w czasach wojny ludźmi, uwarunkowań politycznych i historycznych Zagłady.Proponujemy również zajęcia pogłębiające wrażliwość, empatię i chęć niesienia pomocy, kształtujące postawy otwartości, tolerancji i akceptacji dla odmienności etnicznej, religijnej i kulturowej, uświadamiające niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją i uprzedzeniami, ukazujące przyczyny i konsekwencje rasizmu i antysemityzmu.

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z KLAS I-III (7-10 LAT)

 • Ryfka, Malka, Icek, Mosiek – kto kryje się za tymi imionami?
 • Planujemy dzień świąteczny dziecka żydowskiego.
 • Przygotowujemy menu na szabat dla żydowskiej rodziny.

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z KLAS IV-VIII (11-14 LAT)

 • Judaizm bez tajemnic – wszystko, co chcieliście wiedzieć o Żydach, a baliście się zapytać
 • Co znaczy zostać zamkniętym wbrew swej woli – czym było getto w czasach Zagłady?
 • Kiedy dziecko przejmuje rolę dorosłego … dzieci w getcie
 • Bohaterowie getta: Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady – Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (15 – 19 LAT)

 • Czy można oceniać ludzi w sytuacjach granicznych? Adam Czerniaków, Artur Rosenzweig, Chaim Rumkowski (lekcja przeznaczona dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej)
 • Dwa powstania warszawskie – o co walczyli powstańcy w getcie, jaki był cel powstania warszawskiego?
 • Pomóc, wydać czy minąć obojętnie – różne postawy ludności polskiej wobec tragedii Żydów
 • Sztuka wynaturzona w czasach nazizmu