OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Celem działalności edukacyjnej Muzeum Getta Warszawskiego jest przede wszystkim upamiętnienie ofiar Zagłady, w szczególności mieszkańców getta warszawskiego: ludności cywilnej, zmuszonej do zamieszkania na tym obszarze miasta, a także jego bojowników, poległych w czasie powstania w kwietniu 1943 roku.

Ważną częścią misji edukacyjnej Muzeum jest nawiązanie do dziedzictwa Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej, Anny Braude-Hellerowej, Adiny Blady-Szwajger –  dwie ostatnie były lekarkami w działającym w getcie szpitalu dziecięcym Bersohnów i Baumanów przy ulicy Śliskiej i Siennej, docelowej siedzibie Muzeum.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawiera zestaw tematów dostosowanych do różnych poziomów nauczania. Treści lekcji/warsztatów są zgodne z podstawą programową obowiązującą w polskich szkołach.

Muzeum proponuje 11 tematów lekcji/warsztatów poprowadzonych przez naszych edukatorów, skierowanych do uczniów,  należących do różnych grup wiekowych. Proponowane tematy tworzą pewną całość, ale możliwe jest wybranie z przedstawionej oferty tylko pojedynczych lekcji.

W naszej ofercie znajdują się lekcje dotyczące zarówno religii,  tradycji i kultury polskich Żydów, jak i lekcje podejmujące problematykę Zagłady, w tym najważniejsze dla Muzeum – lekcje na temat warszawskiego getta – życia codziennego w getcie, trudnych dylematów moralnych, przed którymi stawali żyjący w czasach wojny ludzie, uwarunkowań politycznych i historycznych Zagłady.

Proponujemy również zajęcia pogłębiające wrażliwość, empatię i chęć niesienia pomocy, kształtujące postawy otwartości, tolerancji i akceptacji dla odmienności etnicznej, religijnej i kulturowej, uświadamiające niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją i uprzedzeniami, ukazujące przyczyny i konsekwencje rasizmu i antysemityzmu.

Wszystkie lekcje są bezpłatne i mogą zostać zrealizowane na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane tematy mogą stanowić uzupełnienie prowadzonych w szkołach zajęć.

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA

DZIECI 7-10 LAT

DZIECI 11-14 LAT

MŁODZIEŻ 15 – 19 LAT