Dla szkół

Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawiera zestaw tematów dostosowanych do różnych poziomów nauczania. Treści lekcji/warsztatów są zgodne z podstawą programową obowiązującą w polskich szkołach. Muzeum proponuje 11 tematów lekcji/warsztatów poprowadzonych przez naszych edukatorów, skierowanych do uczniów należących do różnych grup wiekowych. Proponowane tematy konstytuują całościowe ujęcie historii warszawskiego getta, ale możliwe jest wybranie tylko pojedynczych lekcji.

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się lekcje dotyczące zarówno religii, tradycji i kultury polskich Żydów, jak i spotkania podejmujące problematykę Zagłady, w tym najważniejsze dla Muzeum – lekcje na temat warszawskiego getta, życia codziennego jego mieszkańców oraz trudnych dylematów moralnych, przed którymi stawali ludzie żyjący w tamtym okresie. Wierzymy, że odniesienia do współczesności oraz szukanie punktów wspólnych w doświadczeniach niedotyczących II wojny światowej może przybliżyć uczniom ten odległy historycznie okres. W swojej formule, nastawionej zarówno na przekazywanie wiedzy, jak i skłaniającej uczniów do przemyśleń, zaproponowane zajęcia mają na celu:

 • pogłębiać wrażliwość i empatię;
 • kształtować postawy otwartości i tolerancji dla odmienności etnicznej, religijnej czy kulturowej;
 • uświadamiać niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją i uprzedzeniami;
 • ukazywać przyczyny i konsekwencje rasizmu i antysemityzmu.

Wszystkie lekcje są bezpłatne i mogą zostać zrealizowane na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, a także online,  po wcześniejszym umówieniu terminu.

Kontakt: wmlynarczyk@1943.pl; hpostek@1943.pl

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane tematy mogą stanowić uzupełnienie prowadzonych w szkołach zajęć.

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z KLAS I-III (7-10 LAT)

 • Ryfka, Malka, Icek, Mosiek – kto kryje się za tymi imionami?
 • Planujemy dzień świąteczny dziecka żydowskiego
 • Przygotowujemy menu na szabat dla żydowskiej rodziny

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z KLAS IV-VIII (11-14 LAT)

 • Judaizm bez tajemnic – wszystko, co chcieliście wiedzieć o Żydach, a baliście się zapytać
 • Co znaczy zostać zamkniętym wbrew swej woli – czym było getto w czasach Zagłady?
 • Kiedy dziecko przejmuje rolę dorosłego … dzieci w getcie
 • Bohaterowie getta: Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady – Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (15 – 19 LAT)

 • Czy można oceniać ludzi w sytuacjach granicznych? Adam Czerniaków, Artur Rosenzweig, Chaim Rumkowski (lekcja przeznaczona dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej)
 • Dwa powstania warszawskie – o co walczyli powstańcy w getcie, jaki był cel powstania warszawskiego?
 • Pomóc, wydać czy minąć obojętnie – różne postawy ludności polskiej wobec tragedii Żydów
 • Sztuka wynaturzona w czasach nazizmu