Tablice edukacyjne w Szpitalu Bersohnów i Baumanów

Od 10 lutego zapraszamy do oglądania tablic edukacyjnych znajdujących się na dziedzińcu Szpitala Bersohnów i Baumanów – przyszłej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego

Tablice edukacyjne poświęcone są gettu warszawskiemu, od chwili jego utworzenia 16 listopada 1940 roku, aż do zdławienia powstania, zakończonego wysadzeniem w powietrze Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Tablice pokazują życie codzienne w getcie z jego wszystkimi problemami: przeludnieniem, głodem, chorobami, niemieckim okrucieństwem, ale i heroiczną walką osadzonych w nim Żydów o zachowanie człowieczeństwa w nieludzkich czasach i nieludzkich warunkach, w jakich przyszło im żyć i umrzeć. Kolejne plansze poświęcone są: samopomocy w getcie, opiece medycznej, życiu kulturalnemu i naukowemu, życiu religijnemu i zbrojnemu oporowi, zakończonemu powstaniem w getcie. Autorami tablic są: Gil Faran, Eyal Fridman, Shay Segev, Orly Rozenberg, Ilana Daniel i Avivit Golomb.

Wejście na teren dziedzińca Szpitala Baumanów i Bersohnów jest możliwe od 10 lutego w każdy poniedziałek i środę między godziną 12 a 14, po wcześniejszym przesłaniu emaila na adres hpostek@1943.pl

Dr Halina Postek

Zdj. Magdalena Jonas-Poławska i MGW