Fotorelacja | Seminarium wyjazdowe „Getto w Radomiu i Szydłowcu”

17 grudnia w zimowej scenerii odbyło się trzecie w tym roku seminarium wyjazdowe zorganizowane przez Dział Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego. Tym razem w ramach upamiętnienia 80. rocznicy Akcji „Reinhardt” pięćdziesięcioosobowa grupa przewodników miejskich, nauczycieli i edukatorów odwiedziła Radom i Szydłowiec, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowały się getta żydowskie.

Getto w Radomiu zostało utworzone 3 kwietnia 1941 roku. Składało się z dwóch części: małego getta na Glinicach oraz dużego w centralnej części miasta. W odróżnieniu od gett w innych dużych polskich miastach, radomskie getto nie było ogrodzone, lecz za opuszczenie go przewidywana była kara pieniężna, zesłanie do KL Auschwitz bądź później kara śmierci. Liczba radomskich Żydów oraz przesiedleńców z innych miast i terenów włączonych do III Rzeszy liczyła blisko 30 tysięcy osób. Kilka tysięcy spośród nich zmarło w getcie z powodu głodu lub epidemii chorób takich jak tyfus. Reszta została zamordowana w sierpniu 1942 roku w obozie zagłady w Treblince w konsekwencji zagłady getta.

Z kolei getto w Szydłowcu powstało stosunkowo późno, bo w grudniu 1941 roku. Określenie jego granic stanowiło początkowo problem z uwagi na fakt, że ludność żydowska w liczbie ok. 7200 osób stanowiła większość (~67%) mieszkańców tej miejscowości. Jednak już w 1942 roku obszar getta szydłowieckiego został ograniczony do dwóch dzielnic: Pragi i Skałki. W kulminacyjnym punkcie na jego terenie było uwięzionych ok. 16 tysięcy osób – szydłowskich Żydów oraz przesiedleńców z pobliskich miejscowości, m.in. z Wolanowa, Wierzbicy i Skaryszewa.

Po terenach byłych gett uczestników oprowadził dr hab. Sebastian Piątkowski – historyk, pracownik lubelskiego oddziału IPN (delegatury w Radomiu), autor wielu publikacji naukowych na temat dystryktu radomskiego i getta w Radomiu. Uzupełnieniem spaceru i opowieści o historii getta w Radomiu była wizyta w nowoczesnym Muzeum Historii Radomia w części poświęconej losom tego miasta podczas II wojny światowej. W Szydłowcu zaś grupa odwiedziła XVIII-wieczną nekropolię żydowską, na której zachowały się zabytkowe macewy.

Ze względu na to, że wyjazd odbywał się dzień przed rozpoczęciem święta Chanuki, w przerwie obiadowej uczestnicy częstowali się deserami świątecznymi – sufganijot (pączkami) i latkes (plackami) z jabłkami. O historii Święta Światła i związanych z nim tradycjach opowiedzieli profesor Yochanana Shachmurove i przewodnik Paweł Springer.

Seminarium wyjazdowe zostało zorganizowane przez Dział Edukacji MGW. Zapraszamy nauczycieli i edukatorów do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl