Życie codzienne w getcie warszawskim

W ramach obchodów 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego, MGW i Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie zapraszają 14 listopada na webinarium dla nauczycieli

9 listopada 2020

Seminarium, w którym swoje wykłady wygłosi czworo pracowników MGW, nosi tytuł „Jesteśmy wyłączeni i odseparowani od świata, wygnani ze społeczności ludzkiej”. To cytat z „Dziennika” Chaima Arona Kapłana, nauczyciela, który w Warszawie założył Sześcioklasową Elementarną Szkołę Ch.A. Kapłana, działającą aż do wybuchu wojny. Zginął podczas tzw. Wielkiej Akcji.

Program:

09:30-11:00 „Zdobywczynie życia”. Wybrane aspekty codzienności dziewcząt i kobiet w getcie warszawskim” – dr Martyna Grądzka-Rejak (kierownik Działu Naukowo-Badawczego)

11:00 -11:15 przerwa

11:15-12:45 Skarby kultury a getto warszawskie – dr Jacek Konik (Dział Naukowo-Badawczy)

12:45-13:30 przerwa

13:30-15:00 Życie kulturalne w getcie warszawskim – dr Wiesława Młynarczyk (Dział Edukacji)

15:00-15:15 przerwa

15:15-16:45 Życie religijne w getcie warszawskim – dr Halina Postek (kierownik Działu Edukacji)

16:45-17:00 Zakończenie

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 12 listopada.   

Szczegółowe informacje i zapisy: Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl, tel. kom. (0) 797 944 230

Konferencja będzie transmitowana online na profilach społecznościowych Muzeum Getta Warszawskiego i Przystanku Historia.

Anna Kilian

Zdj. budowa muru getta, ul. Świętokrzyska (Żydowski Instytut Historyczny)