Premiera wideo-instalacji „Miasto za murem”

W ramach obchodów 82. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego 16 listopada na placu Grzybowskim odbył się premierowy pokaz wideo-instalacji Karoliny fender Nosińskiej / jajkofilm „Miasto za murem”.

Premierze towarzyszył występ „Kapeli Klezmerskiej” z Teatru Polskiego w Warszawie pod kierownictwem Bena Marhuli.

Artystyczna wideo-instalacja autorstwa Karoliny fender Noińskiej // jajkofilm składa się z archiwalnych zdjęć przedstawiających mieszkańców getta warszawskiego. Postaci na nich uwiecznione pojawią się na fasadzie kamienicy Majera Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14, która w 1940 r. znalazła się w granicach tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Projekt ma na celu skłonienie widza do refleksji nad losem getta warszawskiego i jego mieszkańców. Wybór jednego z nielicznych ostańców niejako przypomina też o tragicznym końcu powstania w getcie, w trakcie którego zrównano z ziemią prawie cały teren. W obliczu zniszczenia niemal wszystkich dowodów swojej niegdysiejszej obecności, mieszkańcy miasta za murem będą przypominać o swojej historii podczas tygodniowej projekcji wideo-instalacji.

Wideo-instalacja „Miasto za murem” powstała specjalnie na 81. rocznicę zamknięcia granic getta warszawskiego. W tym roku wyświetlana będzie w dniach 16–22 listopada w godzinach 17:00-22:00.