„W niektórych domach przepędzano dzieci, ale na ogół dawano jedzenie”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na dwudziesty piąty odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Korowód tych wózków, który szedł do getta” – taki obraz przesiedlenia warszawskich Żydów do getta w Warszawie odtwarza w swojej pamięci Zbigniew Galperyn, członek Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, ur. w 1929 r. W jego pamięci zachował się nie tylko obraz getta, ale także różne postawy Polaków w stosunku do Żydów, szczególnie dzieci, które wykradały się na zewnątrz gettowego muru dla zdobycia jedzenia: „w niektórych domach przepędzano te dzieci, ale na ogół dawano jedzenie.