Dotacje MKiDN

Informujemy, że Muzeum Getta Warszawskiego realizuje następujące zadania w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja: 80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

1. Gra miejska na smartfony

W związku z przypadającą w roku 2023 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum Getta Warszawskiego zleciło wykonanie aplikacji na smartfony, umożliwiającej stworzenie gry terenowej poświęconej powstaniu. Aplikacja miała mieć charakter otwarty z możliwością dołączania do niej kolejnych elementów. Grupą docelową były uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele oraz mieszkańcy Warszawy zainteresowani jej historią i odwiedzający miasto turyści. Podstawowym celem gry było przekazanie w nowoczesny sposób treści historycznych (przede wszystkim poprzez materiały wideo i foto) i wzbogacenie formuły wycieczek i lekcji historii na temat warszawskiego getta. W grze uwzględniono najnowsze materiały historyczne, między innymi artefakty uzyskane podczas prowadzonych przez MGW wykopalisk przy ulicy Miłej.

2. Strona www wydarzenia

W ramach realizacji projektu została zaprojektowana i zbudowana strona internetowa warsaw1943.pl, która ma na celu upamiętnienie 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz promocję wydarzeń poświęconych obchodom organizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego, partnerów i współorganizatorów: koncertów, wystaw, publikacji, komiksu, aplikacji i gry. Strona została przygotowana w dwóch wersjach językowych. Centralną częścią strony jest kalendarium wydarzeń.

3. Program edukacyjny

Lekcje muzealne w kwietniu zostały zrealizowane przez etatowy zespół i wolontariuszy. W grudniu zrealizowanych zostało 20 lekcji poświęconych historii powstania w getcie warszawskim w szkołach ponad podstawowych na Dolnym Śląsku

4. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

W pierwszym półroczu MGW otrzymało ostateczną wersję książki. Autorzy Robert Szuchta i Piotr Trojański uwzględnili szereg komentarzy i uwag skierowanych do maszynopisu. W czerwcu książka została skierowana do redakcji językowej, po niej trafi do recenzji. W tym czasie trwały negocjacje z różnymi wydawnictwami, które potencjalnie mogłyby zająć się publikacją książki. Prowadzono rozmowy z Wydawnictwem WSiP, Wydawnictwem Książka i Wiedza oraz Wydawnictwem Universitas. Pozyskane zostały prawa autorskie do fotografii i tekstów źródłowych zawartych w książce oraz odnośniki do materiałów z zasobów MGW oraz recenzje naukowe. We wrześniu dokończony został proces pozyskiwania praw do ikonografii. Następnie przystąpiono do wprowadzenia uwag recenzentów, dalszej redakcji językowej tekstu, zaś Autorzy uzupełnili tekst o treści dydaktyczne. Przygotowany został skład książki, a także kolejne korekty językowe. Po tych działaniach publikacja została zaakceptowana i skierowana do druku w wydawnictwie Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

5. Spotkania webinarowe i podkasty

Cykl spotkań webinarowych online oraz podcastów z międzynarodowymi ekspertami, pisarzami, publicystami na tematy związane z gettem warszawskim, do końca roku odbyły się następujące spotkania: Judy Batalion, „Kobiecy ruch oporu w gettach”, 18.01.2023;  Noam Leibman, „Przed moimi oczyma umiera Izrael. Historia osobista Tosi Altman”, 15.02.2023; Yossi Suede, „Możliwa identyfikacja dowódcy ŻZW Pawła Frenkla”, 15.03.2023; Tamara Włodarczyk, „Pamięć żydowska, pamięć polska, pamięć wspólna?”, 26.04.2023; Stephan Lehnstaedt, „Niemcy a opór żydowski. Opowieść o skomplikowanej percepcji, 1940-2020″, 17.05.2023; Dariusz Libionka, „Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim”, 28.06.2023; Katarzyna Person „Opór cywilny w getcie warszawskim w świetle Archiwum Ringelbluma, 21.09.2023; Natalia Romik, „Kryjówki. Architektura Przetrwania”, 25.10.2023; Piotr Słodkowski „Od świadectw do upamiętnień. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim 1943 – 1956”, 22.11.2023;  Zuzanna Hertzberg „Żydowskie bojowniczki. Herstorie oporu – przesłanie i strategie na dziś”, 19.12.2023.

6. Warsztaty dla młodzieży – wystawa Miła 18

Warsztaty z młodzieżą szkolna z miast, w których miały miejsce powstania w gettach: Warszawy, Będzina/Sosnowca, Częstochowy i dodatkowo – Łodzi. Warsztaty składały się z krótkiego wykładu opowiadającego o historii getta warszawskiego, oprowadzania po jego terenie i pracy z przedmiotami odnalezionymi podczas wykopalisk prowadzonych przez MGW przy ulicy Miłej 18. We wrześniu otwarto pierwszą z wystaw w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz zorganizowano wydarzenie w Częstochowie.  Nawiązano kontakty ze szkołą i instytucją z Białegostoku oraz ze studentami architektury z Warszawy. W październiku odbyła się wernisaż wystawy w Sosnowcu, a w grudniu –  w Białymstoku. W grudniu miało miejsce otwarcie wystawy prac studentów na Politechnice Warszawskiej. Wystawom towarzyszyły warsztaty.

7. Publikacja multimedialna „Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim”

Publikacja multimedialna „Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim”, autorstwa Tamary Włodarczyk i Ignacego Einhorna, jest unikatowym wydawnictwem, które w dużej mierze poświęcone jest różnym formom obchodów kolejnych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim, zainicjowanych i celebrowanych przez organizacje żydowskie – począwszy od oficjalnych uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie i innych miastach Polski, poprzez obchody organizowane przez instytucje żydowskie (partie polityczne, szkoły, domy kultury, teatry) we wszystkich skupiskach żydowskich na terenie Polski, a skończywszy na okolicznościowych wydawnictwach i działalności artystycznej, w okresie po 1945 roku. Publikacja podkreśla także znaczenie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim dla kształtowania się tożsamości narodowej całego powojennego pokolenia polskich Żydów. Cały nakład został wydany do 11 kwietnia i przekazany MGW.

8. Komiks o powstaniu w getcie warszawskim

Komiks pt. Getto płonie, autorstwa (scenariusz i rysunki) Tomasza Bereźnickiego opowiada historię trzech młodych żydowskich kobiet – Danieli, Ruty i Szoszany, łączniczek żydowskich organizacji bojowych w getcie, na tle historii getta i wydarzeń powstania w getcie w 1943 r. Publikacja ukazała się 17. kwietnia 2023 r. (wysokość nakładu: 2000 szt. (1000 szt. w języku polskim i 1000 szt. w języku angielskim (z czego 500 szt. nabyło MSZ), okładka miękka. 52 ss.) i stała ważnym elementem programu podarunkowego dla gości i uczestników uroczystości 80. Rocznicy powstania w getcie, w dniach 18-19 kwietnia – w tym prezydentów trzech państw: Polski, Izraela i Niemiec.
Zrealizowano również pierwsze etapy promocji komiksu: wystawę plenerową na pl. Grzybowskim pt. Getto płonie (w oparciu o plansze komiksu), otwartą 18. kwietnia (i dostępną do kwietnia 2024 r.); spotkania autorskie z Tomaszem Bereźnickim: 1) z moderacją ekspercką Michała Chudolińskiego w klubie „Babel” w Warszawie w maju b.r., 2) w Klubie Wrzenie Świata 3. września; nadto oprowadzania kuratorskie 26. i 27. sierpnia 2023 r. Dwa ostatnie wydarzenia w ramach festiwalu „Warszawa Singera”.

9. Przedstawienie teatralne i warsztaty dla młodzieży

24 kwietnia w Teatrze Lalka w Warszawie odbyła się premiera spektaklu „Lekcja umierania doktora Korczaka” na podstawie sztuki „Poczta” Rabindranatha Tagore’a. w getcie warszawskim; Spektakl został zrealizowany w ramach warsztatów teatralnych Teatru Junior (działającego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni). Uczestnicy warsztatów mimo młodego wieku – mieli bardzo duże doświadczenie artystyczne i obycie ze sceną. Wielu z nich regularnie występowało w repertuarowych spektaklach Teatru Muzycznego.  Autorem adaptacji i jednocześnie reżyserem był trójmiejski artysta Jakub Kornacki.

10. Słuchowisko radiowe

Muzeum Getta Warszawskiego i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przygotowało na premierowe słuchowisko wg sztuki Jerzego Jurandota „Miłość szuka mieszkania”. Premiera odbyła się  w sobotę 1 kwietnia 2023 w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

11. Spotkanie w Parlamencie Europejskim

Realizacja wyjazdu przedstawicieli Muzeum, TSKŻ i Żydowskiego Instytutu Historycznego do Parlamentu Europejskiego w marcu 2023 r; Przygotowanie tekstu rezolucji do przyjęcia przez Parlament Europejski; Organizacja kolacji z udziałem polityków Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej z Europy. Dodatkowo wystawa MGW Miasto żywych/Miasto umarłych zawisła w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wernisaż wystawy towarzyszył konferencji „Chociażby zginąć, będziemy walczyć… a nasze czyny będą żyły wiecznie”. Dziedzictwo Bohaterów Getta zorganizowanej w związku z 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim.

12. Chór młodzieżowy polsko-izraelski

Międzynarodowy projekt kulturalny, w ramach którego został utworzony chór młodzieżowy polsko – izraelski, w skład którego weszła młodzież z izraelskiej Hajfy oraz z Łodzi. Występy odbyły się zarówno w Izraelu w marcu tego roku, jak i w Polsce w kwietniu. Chór wystąpił między innymi podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim z udziałem prezydentów trzech państw: Polski, Izraela i Niemiec. W ramach projektu odbyły się wspólne próby, występy, powstał również reportaż, który zostanie udostępniony na kanałach internetowych Muzeum Getta Warszawskiego.

13. Wystawa w Galerii Kordegarda

Wystawa „Pamięć 1943” w Kordegardzie prezentowała najcenniejsze dzieła z przyszłej wystawy stałej Muzeum związane z życiem i powstaniem w Getcie: archeologiczne znaleziska z wykopalisk w okolicach Bunkra Anielewicza oraz Raport Stroopa – pokazane w kontekście zdjęć budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów i nagranego świadectwa Zofii Majewskiej, mieszkającej tu przed wojną i w czasie getta.  wraz z mobilna wystawą – scenografią plakatów Kuby Mazurkiewicza „Getto Warszawskie” przed budynkiem Kordegardy, kuratorzy dr Jacek Konik i Hanna Wróblewska (31 marca – 7 maja 2023) Komplementarny pokaz „Pamięć 1943” miał miejsce w przestrzeni Senatu. Wystawie towarzyszyły oprowadzania i prezentacji m.in. wykopalisk na Miłej, raportu Stroopa i Seferu Falenic.

14. Promocja projektu

Przedmiotem działań w ramach punktu Promocja 80. rocznicy było zamówienie świadczenia usług w zakresie opracowania koncepcji kampanii opierającej się na przygotowaniu pomysłu, idei i produkcji kampanii reklamowej mającej na celu promocję 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W ramach projektu została zaplanowana również promocja wydarzeń na Social Mediach i stronie MGW.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Dotacje: Getto w Warszawie – opowieść heroiczna

1. Produkcja krótkich form multimedialnych

Projekt był realizowany na stronach Muzeum Getta. Przygotowanie projektu obejmowało sporządzenie koncepcji kampanii edukacyjnej na temat powstania w getcie warszawskim skierowanej do młodzieży szkolnej i studentów i składającej się z krótkich form multimedialnych. Po przygotowaniu scenariuszy na podstawie źródeł historycznych oraz opracowań naukowych zostały nagrane krótkie wideo z udziałem uczniów warszawskich liceów, którzy opowiadali o historii getta warszawskiego, powstania w getcie oraz o wybranych postaciach historycznych.  Przygotowanie nagranych materiałów do publikacji obejmowało montaż wideo (38 postów na Instagramie oraz stories; 38 postów na TikToku), zrobienie napisów. Do wideo dodane były również animacje opracowane specjalnie na potrzeby projektu (historyczne postacie oraz symboliczne ilustracje życia getta w poszczególnych latach jego istnienia). Materiały są możliwe do wykorzystywania na lekcjach historii, języka polskiego oraz innych gdzie pojawia się wątek powstania w Getcie. Po raz pierwszy udostępniono uje na platformach Instagram i TikTok w dn. 11 kwietnia – 18 maja 2023 roku czyli w rocznice powstania. Podobny projekt został zrealizowany w rocznicę zamknięcia murów getta (17 postów, 17 filmików na Instagramie i 110 materiałów).

2. Broszura z historią upamiętnień Żydów warszawskich, w tym miejsc walk powstańczych (język polski i angielski)

Został opracowany napisany i wydany w dwóch wersjach językowych przewodnik po terenie dawnego getta warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z historią powstania w getcie. Łącznie powstały opisy 61 obiektów, uzupełnione o materiał ikonograficzny (zdjęcia i mapy). Nakład – po 1000 egzemplarzy obu wersji językowych.

3. Aplikacja wiedzowa na smartfony

Zostały przygotowane materiały wideo, które umieszczono w aplikacji wiedzowej. Przygotowane materiały dotyczą przebiegu powstania w getcie warszawskim wraz z krótkim wprowadzeniem do historii funkcjonowania zamkniętej żydowskiej dzielnicy w Warszawie w okresie przed powstaniem, losów wybranych postaci historycznych (członkowie ŻOB i ŻZW, osób cywilnych Jurgen Stroop). Opracowane zostały również teksty uzupełniające materiały wideo i poszerzające wiedzę użytkowników na temat powstania w getcie oraz quizy, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przy korzystaniu z aplikacji w nauczaniu szkolnym.

4. Organizacja dwóch seminariów wyjazdowych do miast powstań w gettach żydowskich

Pierwsze z dwóch seminariów wyjazdowych dla nauczycieli zorganizowane zostało w ramach odwiedzania miast żydowskich powstań do Będzina, Gliwic i Obozu Zagłady w Birkenau. Odbyło się w dniach 13-14 maja wzięło w nim udział  30 nauczycieli, edukatorów i przewodników z całej Polski. Drugie seminarium wyjazdowe do Białegostoku i Tykocina miało miejsce 7 i 8 października. Wzięło w nim udział 35 osób.

5. Konferencja promująca działania edukacyjne

Konferencja kończąca projekt „Getto w Warszawie-opowieść heroiczna” odbyła się 18.11. w Warszawie. Wzięło w niej udział 80 edukatorów, nauczycieli i przewodników z całej Polski.

6. Spacery edukacyjne (15) śladami getta warszawskiego i walk powstańczych

W dniach 19-22 kwietnia przeprowadzono 16 spacerów szlakiem walk powstańczych w języku angielskim, w których wzięło udział 138 osób. Kolejne oprowadzania odbyły się z okazji rocznicy zamknięcia murów getta  11 i 18.11. W spacerach wzięło udział 21 osób.

7. Realizacja filmu dokumentalnego w formacie HDTV, długość około 40-50 minut w jakości emisyjnej do telewizji oraz kin

Film dokumentalny „Getto w Warszawie-opowieść heroiczna” został poświęcony powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku w 80.rocznicę tego ważnego wydarzenia historycznego. Wyłoniono producenta tego filmu w trybie zamówienia kulturalnego. W dniu 5 czerwca 2023 Muzeum podpisało umowę na produkcje tego filmu z Fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych Pawła Zarzyckiego. Ze względu na ankesowanie umowy z wykonawcą i przedłużonymi pracami nad zakończeniem filmu premierę dokumentu przełożono na początek roku 2024 w związku z czym środki przeznaczone na promocję zostają zwrócone. Wersja filmu została skolaudowana wewnętrznie, natomiast premiera i promocja, z która związana będą wskaźniki przejdzie na rok 2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji „Getto w Warszawie – opowieść heroiczna

Dotacja: Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami

1. Wystawa stała

W ramach umowy inwestycyjnej na Budowę Muzeum w grudniu 2022 roku zostały zakupione obiekty na aukcjach oraz poprzez galerie reprezentujące artystów:

 • 1. XIX-wieczny świecznik chanukowy na aukcji w Sotheby’s – imponujący przykład świecznika w typie synagogalnym, datowany na XIX wiek. Obiekt o niepodważalnej wartości dla kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego. Świecznik będzie eksponowany w Galerii nr 1 dotyczącej życia żydowskiego i świąt religijnych lub w przestrzeniach holu wejściowego do Muzeum.
 • 2.Roman Kramsztyk, Pejzaż z La Rochelle – dzieło malarza, który tragicznie stracił życie w getcie warszawskim, poważnie wzbogaci kolekcję dzieł artystek i artystów polsko-żydowskich związanych z Warszawą.
 • 3. Erna Rosenstein, Don Kichot Mrozu – obraz tworzący narrację wraz z pozostałymi dziełami Erny Rosenstein (Na dnie i Golgota), pod „surrealistycznym kamuflażem” odwołującymi się do tragicznych losów narodu żydowskiego a jednocześnie osobistej biografii i przeżyć artystki – ocalałej z getta lwowskiego, ukrywającej się w Warszawie, będącej świadkiem zbrodni na rodzicach dokonanej przez osobę mająca przeprowadzić ich do bezpiecznego schronienia. Obraz prezentowany będzie na wystawie stałej w miejscu cyklicznych odsłon dzieł sztuki współczesnej komentujących wydarzenia historyczne. Rozważana jest też jego czasowa obecność w module poruszającym trudny temat kolaborantów i szmalcowników. Obraz będzie również używany w serii półrocznych wystaw czasowych stanowiących rozwinięcie wątków poruszonych w narracji wystawy stałej.
 • 4. Erna Rosenstein, Golgota – j. w.
 • 5. Erna Rosenstein, Na dnie – j. w.
 • 6. Vivienne Koorland, Manuscript: Als Eure Großeltern jung waren [When Your Grandparents Were Little] – rysunki Vivienne Koorland z tekstem Judith Idy Kestenberg, najwybitniejszej psycholożki i traumatolożki specjalizującej się w traumie Holokaustu i pracy z dziećmi Holokaustu, przeznaczone były do publikacji jednej z pierwszych książek, które pokazywały, w jaki sposób można opowiadać dzieciom o Szoa, o ciemnej stronie historii Niemiec i wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Z racji zapisanych w misji i statucie zadań dotyczących opracowań traumy Holokaustu oraz rozwijania programu edukacyjnego dla młodzieży i dzieci dzieło to ma szczególne znaczenie dla działalności muzeum. Praca Vivienne Koorland prezentowana będzie cyklicznie w przestrzeniach wystawienniczych w Centrum Edukacji (dawny Pawilon Okulistyczny), który stanowić będzie dopełnienie wystawy stałej w budynku głównym – Szpitalu Bersohnów i Baumanów (tylko częściowo dostępnej dla dzieci). Rysunki w wersji cyfrowej dostępne będą dla szerokiej publiczności w Mediatece – integralnej części wystawy stałej, dopełniającej narrację historyczną.
 • 7. David „Chim” Seymour, Tereska Draws her Home – jeden z najbardziej poruszających obrazów tuż powojennych, pokazujących traumę dziecięcą; ikona, która inspirowała wielu artystów, ale też psychologów, działaczy i aktywistów. Dopiero niedawno odkryto, jak potoczyły się losy tytułowej bohaterki (zmarła przedwcześnie, trauma i przeżycia wojenne nigdy nie pozwoliły jej na spokojne życie). Fotografia jest dla MGW interesująca również w kontekście autora – David „Chim” Seymour urodził się w Warszawie w 1911 roku w rodzinie Benjamina Szymina, wydawcy książek literatury jidysz. On sam został w  latach 30. wysłany do Francji (wcześniej kształcił się m.in. w Lipsku), gdzie ze względów finansowych – by się utrzymać – został fotografem i fotoreporterem. Jego rodzina pozostała w Polsce, mieszkała w Warszawie i w Otwocku.

  Dzieło Seymoura będzie prezentowane okresowo lecz cyklicznie (ze względów konserwatorskich) w przestrzeniach edukacyjno –wystawienniczych stanowiących uzupełnienie wystawy głównej. Przestrzeń Centrum Edukacyjnego prócz Sal warsztatowych mieścić będzie dwie niewielkie przestrzenie typu showroom, w których prezentowane będą współczesne prace artystów, stanowiące kontekst dla wystawy głównej, poruszając watki i tematy tam zawarte, ale z racji formy dostępne również dla młodzieży.

 • 8. Jorge Mendes Blake, I Move Silently Like a Shadow (Memorial for the Warsaw Ghetto). Na zaproszenie MGW artysta zaproponował dzieło – rzeźbę z cegieł odnoszącą się w formie i przekazie do muru getta. Pomiędzy cegłami artysta umieszcza karteczki z wersem z poematu Henryki Łazowertówny „Mały szmugler”: „Przesuwam się cicho jak cień/  I Move Silently Like a Shadow”. Dzieło wpisuje się w nurt kolekcji sztuki współczesnej odnoszącej się i kontekstualizującej problemy poruszone w narracji wystawy stałej.

  Dzieło Jorge Mendes Blake’a będzie włączane okresowo w wystawę stałą w galerie i moduły wystawy, w których głównym elementem scenograficznym jest mur. Będzie rodzajem pomnika upamiętniającego dzieci getta – małych szmuglerów, nawiązują także do życia kulturalnego w getcie i postaci Henryki Łazowertówny. Poprzez swą precyzyjną i czytelną formę (kubika – muru z cegieł), nawiązanie do jednego z najbardziej znanych poematów z getta oraz precyzyjnie wybrany cytat – dzieło to będzie mocnym i jasnym przekazem, nie konkurującym z materiałem historycznym i ikonograficznym budującym wystawę stałą lecz będącym w swej autonomicznej formie czytelnym komunikatem dla widza.

W ramach umowy inwestycyjnej na Budowę Muzeum, w 2023 roku zostały pozyskane obiekty poprzez zakupy aukcyjne/ od instytucji prywatnych. Wśród nich znalazły się m. in.:

 • Ewa Trafna, Lista lokatorów – obydwie prace (cykl obrazów i film video) prezentują bardzo ważny aspekt – personalizujący ofiary Holokaustu, mieszkańców getta warszawskiego. Artystka porusza wątek równoległości i przenikania się losów w wojennej Warszawie. Bez uniwersalizowania czy zrównania porusza w liście lokatorów czy losach kamienicy kolejne wątki z historii getta warszawskiego i Warszawy (wraz z powstaniem warszawskim). Prace Ewy Trafnej będą kontekstualizować wątki poruszane w obrębie Wystawy Stałej.
 • Obiekty kultu religijnego – kolekcja Muzeum Getta Warszawskiego wzbogaciła się o kolejne obiekty kultu religijnego mające na celu zobrazowanie cyklu życia i roku żydowskiego. Wśród zakupionych eksponatów znalazły się m. in. szofar (róg) pochodzący z Hrubieszowa wykorzystywany podczas żydowskiego święta Rosz ha-Szana (Nowy Rok), tarcza na Torę pochodząca z terenów obecnej Polski datowana na 1750 rok czy monumentalny świecznik z warszawskiej wytwórni Michała Swinarskiego.
 • Działko przeciwlotnicze 2cm FLAK 28 – obiekt o znaczeniu kluczowym dla Wystawy Stałej. Po wieloletnich poszukiwaniach Muzeum Getta Warszawskiego odnalazło model uzbrojenia, który został udokumentowany jako używany do tłumienia powstania w getcie warszawskim.
 • Obiekty kultu religijnego z przeznaczeniem do Galerii nr 1 obrazujące cykl życia i roku żydowskiego. Wśród zakupionych obiektów znalazły się judaika z warszawskich wytwórni, puszka na datki bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza ufundowana z zapisów testamentowych Judyty Zbytkowerowej;
 • Korpus niemieckich dokumentów planistycznych miasta Loewenstadt (Brzeziny), zaświadczenia zgonów;
 • Obraz Erazma Kalwaryjskiego „Doktor Marek Edelman”;
 • Zofia Lipecka, Untitled (ghetto) #34_2, 2022 oraz Untitled (ghetto) #35_2, 2023 – dzieła wykorzystane przez Muzeum Getta Warszawskiego w trakcie wystawy czasowej „Pamięć 1943” w Kordegardzie w 2023. Zostały włączone do kolekcji MGW z powodu silnych nawiązań do jednego z obiektów, który pojawi się na Wystawie Stałej – tzw. Raportu Stroopa;
 • Broń Walther P38 kal. 9 mm oraz Walther PPK, które są zgodne ze scenariuszem Wystawy Stałej i będą eksponowane w części poświęconej powstaniu w getcie warszawskim;
 • Maurycy Mędrzycki, „Kobieta z warszawskiego getta”, 1950 – kolejne dzieło do kolekcji, które dotyczy powojennej recepcji tragedii getta warszawskiego;
 • Roman Kramsztyk, Portret młodej kobiety – dzieło znakomitego żydowskiego artysty, które będzie uzupełniało narrację w galerii dotyczącej przedwojennej Warszawy;
 • Rzeźba „Bezdomni” Abraham Eisenberga – jw.
 • Rzeźba „Trzy akty męskie” Xawerego Dunikowskiego – absolutnie unikatowa rzeźba, wykonana przez artystę w czasie jego uwięzienia w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau;
 • Obraz Zorana Musica, „Nie jesteśmy ostatni” – dzieło do kolekcji, które będzie kontekstualizować narrację Wystawy Stałej. Jest przykładem powojennej recepcji Holokaustu przez Ocalałych;
 • Zakup archiwum żydowskiego artysty Henryka Hechtkopfa – uzupełnienie już istniejącej w zbiorach MGW kolekcji prac tego artysty, Będą wykorzystane w ramach Wystawy Stałej, zwłaszcza w części poświęconej powojennym losom Warszawy;
 • Instalacja Ch. Boltanskiego, “Les Habitans de Varsovie”, 2001 – przykład wybitnego dzieła, które bezpośrednio odnosi się do żydowskich mieszkańców przedwojennej Warszawy;
 • Instalacja „Kryjówki” autorstwa Natalii Romik wraz z trzema rzeźbami – dzieło, które na specjalne zamówienie powstanie w przyszłej siedzibie. Będzie elementem Wystawy Stałej oraz odzwierciedleniem warunków, w jakich musieli ukrywać się Żydzi w czasie II Wojny Światowej;
 • Czepiec żydowski, kobiece nakrycie głowy z XVIII w. – kolejny element uzupełniający Wystawę Stałą w części poświęconej życiu religijnemu wyznawców judaizmu;
 • Album zdjęć, „Zagłada żydostwa polskiego” – jedna z pierwszych publikacji ukazujących tragedię społeczności żydowskiej w czasie II Wojny Światowej, będzie eksponowany w galerii dotyczącej upamiętnienia zgładzonej społeczności;
 • Dzieła Avivy Blum – dzieła ukazujące przeżycia autorki w czasie Zagłady. Przykład sztuki, która była reakcją na przeżycia wojenne.
 • Susan Hiller, “J Street project”, 2002-2005 – dzieło odnoszące się do powojennej recepcji Zagłady na terenie Niemiec.

2. Zakup nieruchomości gruntowej

Nieruchomość została wydzierżawiona przez Muzeum Getta Warszawskiego na podstawie umowy dzierżawy z dnia 19 października 2018 roku zawartej z Województwem Mazowieckim. Od roku 2020 Muzeum Getta Warszawskiego podejmowało czynności mające na celu zakup przedmiotowej działki ewidencyjnej nr 38/3 o obszarze 0,0336 ha, będącą częścią dawnej nieruchomości z księgi hipotecznej nr 1467. 

Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie (sygn. KOC/6416//Go/17) prowadzone było postępowanie z wniosku byłych właścicieli nieruchomości w odniesieniu do działki ewidencyjnej nr 38/3 o obszarze 0,0336 ha, o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego odmawiającego przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej.

Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie zostało zawieszone ze względu na konieczność ustalenia następców prawnych po jednym z następców dawnych właścicieli nieruchomości, którego dotyczyło to postępowanie. Następnie, postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie zostało umorzone, o czym Muzeum zostało powiadomione pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2022 roku ze wskazaniem, że decyzja o umorzeniu postępowania stała się ostateczna i prawomocna. Po wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania ustąpiły przeszkody prawne w celu sprzedaży przez Województwo Mazowieckie przedmiotowej nieruchomości. Zakup działki przedmiotowej działki nastąpił w dniu 13.12.2022 roku.

Uchwałą nr 141/22 z dnia 13 września 2022 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego zwolnił z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotową nieruchomość postanawiając, że sprzedaż w trybie bezprzetargowym nastąpi na rzecz Muzeum Getta Warszawskiego, realizującego cele publiczne będące celami statutowymi, przeznaczającego dochody w całości na prowadzoną działalność statutową.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, której przysługiwało prawo pierwokupu Nieruchomości,  oświadczeniem z dnia 29 lipca 2019 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Alicję Huziuk — notariusz w Warszawie, za numerem Rep. A 7706/2019, zrzekła się przysługującego jej prawa pierwokupu.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu oraz jest wolna od praw i roszczeń oraz bezumownego korzystania osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

Do aktu notarialnego załączono:

 • odpis zwykły wyżej opisanej księgi wieczystej wydany według stanu na dzień 13 grudnia 2022 roku;
 • wypis z rejestru gruntów wydany według stanu na dzień 27 września 2022 roku z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy za numerem BG-UE-II.6621.2637.2022.ZMI (zaopatrzony w klauzulę stwierdzającą, iż jest on przeznaczony do dokonywania
 • wpisu w księdze wieczystej), z którego wynika, ponadto że wyżej opisana działka ewidencyjna nr 38/3 obejmuje wyłącznie
 • użytki gruntu oznaczone jako „Bi”;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej wydany w dniu 27 września 2022 roku z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy za numerem BG-UE-II.6621.2637.2022.ZMI (zaopatrzony w klauzulę stwierdzającą, iż jest on przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej).
3. Nadzory

2022: W ramach umowy na usługę zarządzania i nadzoru w ramach Zadania pn. „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami” na warunkach określonych w Umowie. Usługa obejmuje, w szczególności:

• Świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z projektantem;

• Świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z wykonawcą robót;

• Świadczenie Usługi w czasie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót (a jeśli zaistnieje taka potrzeba – także projektanta).

Z uwagi na charakter umowy czynności w ramach nadzoru inwestorskiego realizowane są cyklicznie w każdym miesiącu. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac objętych umową, tj.: świadczenie Usługi w czasie realizacji umowy z projektantem.

2023: Realizacja Etapu 1 Umowy – dotyczącego świadczenia Usługi Nadzoru Inwestorskiego w okresie wykonywania prac projektowych oraz w zakresie wsparcia Zamawiającego w procesie wyboru wykonawcy robót (a jeśli zaistnieje taka potrzeba – także Projektanta), trwający od podpisania Umowy do dnia wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęcie świadczenia usługi Etapu 2 Umowy, tj. świadczenia Usługi w okresie wykonywania robót budowlanych, trwający od dnia wskazanego w poleceniu rozpoczęcia świadczenia Usługi w Etapie 2 do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego robót budowlanych Wykonawcy;

4. Prace Dokumentacyjne

W związku z zawartą umową z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA, DZIELNICĄ WOLA, z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 90 a Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą: Warszawa, ul. Zielna 39, na roboty drogowe związane z przebudową ul. Siennej i Śliskiej.
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, MGW zobowiązało się do poddania w formie aktu notarialnego rygorowi egzekucji z art. 777  § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
W związku z powyższym konieczne okazało się sporządzenie aktu notarialnego w celu przekazania do Urzędu Miasta.
Muzeum w roku 2023 zleciło w ramach prac dokumentacyjnych przygotowawczych opracowanie koncepcji plastycznej makiety planu getta warszawskiego. Zakres prac polegał na opracowaniu trzech wariantów plastycznego opracowania dzieła, wyceny i zestawienia podstawowych rozwiązań materiałowych, technicznych w zakresie konstrukcji, montażu i dodatkowego podświetlenia dla instalacji artystycznej makiety getta warszawskiego na fasadzie budynku.

5. Prace Projektowe

Zakończenie i odebranie Etapu IV Prac Projektowych obejmujący uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz Etapu III Prac Projektowych obejmujący realizację projektów technicznych i wykonawczych wystawy stałej.
Uzyskane pozwolenia na budowę udostępniono oferentom, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: Realizacja robót budowlano – konserwatorskich wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego (Budowa Muzeum Getta Warszawskiego). W ramach prac projektowych projektant zrealizował element swojej umowy polegający na wsparciu Zamawiającego podczas procedury przetargowej na wybór generalnego wykonawcy.

6. Prace Budowlane

Muzeum w 2022 ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie generalnego wykonawcy prac budowlanych. Komisja realizująca czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała oceny ofert przedłożonych w postępowaniu. Zgodnie z programem inwestycji kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania, oszacowana była na podstawie kosztorysu z listopada 2022 r., opracowanego przez projektantów w wysokości: 169 642 944 zł. Różnica pomiędzy ww. kwotą, a kwotą najkorzystniejszej oferty to 125 803 056 zł, w związku z tym Muzeum uzyskało od organizatora promesę, dzięki której zakończono postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację prac konserwatorsko – budowlano – instalacyjnych wraz z produkcją wystawy stałej. W październiku 2023 roku zawarto umowę z generalnym wykonawcą robót. Przystąpienie do prac musiało zostać poprzedzone przekazaniem placu budowy generalnemu wykonawcy a także powiadomieniem odpowiednich Organów wydających poszczególne decyzje administracyjne. Konsekwencją wydłużonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, uzyskanie pozytywnych dla Muzeum orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i ostatecznie zawarcie umowy z generalnym wykonawca spowodowało, że zakładany uprzednio okres prac   budowlanych skrócił się w roku 2023 w sposób uniemożliwiający realizację zakładanego planu finansowego. W związku z zawarciem umowy w październiku 2023 rozpoczęcie robót przez wykonawcą przypadło na okres niskich temperatur co w dużym stopniu dodatkowo doprowadziło do spowolnienia tempa prac na placu budowy. Taki stan rzeczy w dużym stopniu przyczynił się do braku realizacji oraz wydatkowania zakładanych wartości harmonogramowych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest obowiązek uzyskania przez wykonawcę wymaganych zgód administracyjnych umożliwiających swobodny dojazd do terenu inwestycji. Z uwagi na wydłużające się terminy uzyskania pozytywnych zgód Organów administracji Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie swobodnego dojazdu na plac budowy spowodowały, że tempo prac budowlanych nie mogło nabrać parametrów pierwotnie zakładanych. Taki stan rzeczy również w istotnym stopniu przyczynił się do braku realizacji oraz wydatkowania zakładanych wartości harmonogramowych.
W roku 2023 dokonano również demontażu, zabezpieczenia i transportu szyb zespolonych z dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51. Przytoczone zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”

Dotacja: Polsko-Izraelska Orkiestra Symfoniczna. Młodzi muzycy dla upamiętnienia 80. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

1. Przygotowanie polsko-izraelskiej orkiestry
 • Został przygotowany Scenariusz Koncertu stanowiący rozszerzenie Koncepcji Artystycznej;
 • Wybrano Dyrektora Muzycznego w projekcie; zapewniono prawo autorskie; Przygotowano próby orkiestry w Polsce wraz zapewnieniem przelotów, hoteli oraz wyżywienia.
 • Przygotowano scenariusze serialu dokumentalnego o orkiestrze polsko- izraelskiej.
 • Podpisano stosowne umowy z dyrygentką Anną Sułkowską Migoń, kompozytorką Elżbietą Sikorą, a także producentem koncertu po stronie polskiej i izraelskiej.
2. Realizacja koncertu w Teatrze Wielkim

Kompleksowo zrealizowano próby orkiestry w Polsce w lutym oraz w kwietniu. Przygotowanie przygotowano programy koncertu. Odbyły się prace związane z listą zaproszonych gości, przygotowaniem zaproszeń oraz sprzedażą biletów. Podpisano umowę z TWON w celu rezerwacji a także współpracy Teatru Wielkiego przy organizacji wydarzenia.
W dniu 19. Kwietnia zrealizowano koncert PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ w 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Koncert, poza symbolicznym przesłaniem i oddaniem hołdu zarówno żydowskim, jak i polskim ofiarom nazistowskiego terroru, podkreślił znaczenie relacji polsko-żydowskich opartych na wzajemnym szacunku dla wspólnej wielowiekowej tradycji i prawdzie historycznej. Było to przede wszystkim spotkanie młodych muzyków z Polski i Izraela, którego nadrzędną ideą było i jest przełamywanie barier i stereotypów, tworzenie nowych relacji między młodym pokoleniem Polaków i Żydów, dlatego też muzycy z obu krajów, pamiętając o przeszłości – zagrali dla przyszłości.
W programie koncertu: premierowo wykonano utwór „Tenebrae” Elżbiety Sikory oraz VIII Symfonię op.83 „Kwiaty Polskie”.

3. Rejestracja i transmisja audiowizualna koncertu

Zrealizowano transmisję na żywo koncertu w TVP 1 a także TVP Historia. Koncert został również nagrany i został opublikowany w mediach społecznościowych MGW. Zakupiono również prawa autorskie oraz tłumaczenia niezbędne do realizacji koncertu na wysokim poziomie. Wykonano tłumaczenia filmów przygotowywanych w ramach zadania na język polski, angielski oraz hebrajski. W ramach punktu została również zrealizowana promocja materiałów filmowych w mediach społecznościowych. Filmy cieszyły się dużą popularnością w mediach społecznościowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji „Polsko-Izraelska Orkiestra Symfoniczna. Młodzi muzycy dla upamiętnienia 80. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim”