„W moim otoczeniu nie było osób nastawionych negatywnie do społeczeństwa żydowskiego”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na dwudziesty odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

„W moim otoczeniu nie było osób nastawionych negatywnie do społeczeństwa żydowskiego” – mówi Eugeniusz Tyrajski (1926-2019), ps. „Genek”, „Sęk”, członek Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego, który opowiada o postawach warszawskiej ulicy wobec żydowskich współobywateli miasta z perspektywy młodego mieszkańca Powiśla, dzielnicy odległej od getta.