„Cały czas był wrogi stosunek do Żydów”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na osiemnasty odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Cały czas  był wrogi stosunek do Żydów” – taki obraz relacji polsko – żydowskich w Białymstoku przed wojną przedstawia ur. w 1920 r. Michał Bauer. Pamięć o nich łączy się w jego opowieści – uczestnika kampanii wrześniowej, więźnia sowieckich łagrów i żołnierza AK – z obrazami białostockiego getta.