Michał Bauer

„Cały czas  był wrogi stosunek do Żydów” – taki obraz relacji polsko-żydowskich w Wilnie przed wojną przedstawia ur. w 1920 r. Michał Bauer. Pamięć o nich łączy się w jego opowieści – uczestnika kampanii wrześniowej, więźnia sowieckich łagrów i żołnierza AK – z obrazami wileńskiego getta.

Zapraszamy na cykl wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Swoimi wspomnieniami z czasu okupacji, jak i lat poprzedzających wojnę, podzielili się działacze ruchu oporu: żołnierze podziemia i harcerze, a także osoby Ocalałe z Zagłady.

Filmy dostępne są w trzech lokalizacjach: na stronie internetowej www.1943.pl, profilu społecznościowym FB i kanale YouTube MGW.

Cykl 30 wywiadów został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MGWonline. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.