„Miasto żywych / Miasto umarłych” – wystawa plenerowa Roberta Wilczyńskiego

16.11.2021 - 31.12.2023

Projekt fotograficzny Roberta Wilczyńskiego w formie wystawy plenerowej na płocie dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, łączący archiwalne fotografie z getta warszawskiego oraz autorskie zdjęcia współczesnej Warszawy.

„Miasto żywych / miasto umarłych” to projekt fotograficzny autorstwa Roberta Wilczyńskiego. Składa się z 20 planszy zawieszonych na ogrodzeniu dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów. Łącząc archiwalne fotografie z terenu getta (pochodzące ze zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego) z obrazami dzisiejszej Warszawy, artysta uwidacznia przeszłość miasta – wydawałoby się, bezpowrotnie utraconą. Wobec zagłady niemal całej warszawskiej społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej oraz zniszczenia jej dziedzictwa kulturowego, miniony przedwojenny świat jawi się na fotografiach w formie efemerycznych śladów obecności. Przenikają one współczesną tkankę miejską niczym duchy, zakotwiczone w obrębie nieistniejącego już miasta i domagają się pamięci o swojej historii. Fotografiom towarzyszą na planszach wybrane teksty źródłowe – zaczerpnięte m.in. z dzienników i pamiętników powstałych w getcie warszawskim, dokumentujące życie i śmierć jego mieszkańców w okresie lat 1940-1942.

Kuratorem wystawy jest dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego MGW.