Zbieramy, budujemy, pamiętamy – kampania zbierania pamiątek na rzecz wystawy stałej MGW

Muzeum Getta Warszawskiego apeluje o wsparcie w poszukiwaniu obiektów pozwalających stworzyć narrację o getcie warszawskim

13 listopada 2020

Ogromną wartość stanowią dla nas wszelkie artefakty bezpośrednio związane lub nawiązujące do historii getta warszawskiego i żyjących w nim ludzi, artefakty, dzięki którym będziemy mogli opowiedzieć historię tego miejsca, a których z oczywistych względów nie ocalało wiele – powiedziała Magdalena Hartwig, kierownik Działu Zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego.

Celem kampanii jest ocalenie od zapomnienia i ukazanie świadectwa czasów. Pozyskane do kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego obiekty zostaną wykorzystane na potrzeby wystawy stałej. Przekazane pamiątki zostaną objęte ochroną konserwatorską i zabezpieczone przed zniszczeniem, degradacją i rozproszeniem. Interesują nas różnorodne przedmioty, dokumenty – listy, pocztówki, karty pocztowe, świadectwa, dowody tożsamości, pamiętniki, zapiski – druki ulotne, takie jak plakaty, ulotki, afisze, programy, broszury, a także fotografie, albumy fotograficzne, książki. Poszukujemy rzeczy codziennego użytku, przedmiotów kultu religijnego i dzieł sztuki – także współczesnych, zainspirowanych tym rozdziałem historii i Zagładą – wyjaśnia Magdalena Hartwig i dodaje, że ze względu na lokalizację w dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów, w obszarze  zainteresowania są także przedmioty związane z wyposażeniem szpitali, m.in. sprzęty medyczne i farmaceutyczne, meble, poradniki, podręczniki, recepty, etykiety, dokumenty.

Szukamy obiektów od wyposażenia mieszkań – mebli, naczyń, zabawek, sztućców – po elementy infrastruktury ulicznej, takie jak tabliczki, a nawet riksze – dodaje Hartwig.

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje przedmiotów i materiałów archiwalnych dotyczących historii getta warszawskiego, z uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, obiektów będących świadectwem Zagłady Żydów i losów Żydów w czasie II wojny światowej w Warszawie i poza nią – na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką, powojennych losów Żydów w Polsce, fundatorów zabytkowego budynku Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, jak również dziewiętnastowiecznej i międzywojennej, żydowskiej społeczności Warszawy.

Czekamy na kontakt pod adresem: zbiory@1943.pl

Kampania została zainaugurowana podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w związku z przekazaniem w depozyt Muzeum Getta Warszawskiego oryginału Raportu Stroopa, będącego w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej.

Muzeum Getta Warszawskiego to instytucja w organizacji. Jej celem jest pokazanie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie. Muzeum ma upamiętnić także inne getta.

Instytucja została powołana w marcu 2018 roku.  Od tego czasu zbudowany został zespół wystawy stałej, który opracował jej scenariusz. W strukturze instytucji powstały merytoryczne działy : Naukowo-Badawczy, Wystawienniczy, Edukacyjny oraz Dział Zbiorów. Muzeum podjęło szereg działań upamiętniających wydarzenia związane z gettem warszawskim, między innymi rocznice rozpoczęcia tzw. Wielkiej Akcji oraz wybuchu powstania w getcie, wystawienniczych (5 wystaw plenerowych), edukacyjnych (warsztaty dla nauczycieli) i popularyzujących historię. Długoterminowy plan działania instytucji zakłada w najbliższym czasie zakup budynku, dotychczas dzierżawionego od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, mieszczącego w przeszłości szpital ufundowany przez rodziny Bersohnów i Baumanów.

W październiku 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” wraz z projektem stałej wystawy, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. Muzeum Getta Warszawskiego pracuje również nad budowaniem kolekcji i gromadzeniem artefaktów, które będą eksponowane na wystawie stałej.

Miłka Skalska, rzeczniczka prasowa i kierownik Działu Komunikacji

Zdj. Jacek Turczyk