Wstępne porozumienie w sprawie współpracy polsko-izraelskiej

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało 16 marca, że osiągnięte zostało wstępne porozumienie w sprawie umowy między rządami Polski i Izraela o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży.

Wycieczki do Polski są ważnym elementem w edukacji młodych Izraelczyków. Wizyty w muzeach o tematyce żydowskiej oraz zwiedzanie terenów po dawnych niemieckich nazistowskich obozach zagłady i obozach koncentracyjnych pozwalają im zagłębić się w historię Holokaustu oraz dowiedzieć się więcej o tragicznym losie polskich Żydów.

Zorganizowane wyjazdy młodzieży izraelskiej do Polski zostały zawieszone w czerwcu 2022 roku. Od tego czasu trwają prace nad znalezieniem kompromisu, który pozwoliłby na dalszą wymianę kulturową między Polską i Izraelem. „Opowiadamy się za promowaniem kontaktów międzyludzkich pomiędzy Polakami i Izraelczykami, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia” — podkreśla rzecznik prasowy polskiego MSZ Łukasz Jasina.

Polsko-izraelska młodzieżowa wymiana kulturowa ma niezwykle ważne znaczenie również dla Muzeum Getta Warszawskiego. Uważamy, że spotkania młodzieży z tych krajów mogą stać się platformą do przełamywania barier oraz budowania wzajemnego szacunku do wspólnej, wielowiekowej historii. Jednym z takich projektów, realizowanych przez MGW, jest Polsko-Izraelska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna, która już 19 kwietnia zagra w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej uroczysty koncert „Pamięć i przyszłość” w ramach uroczystości związanych z 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim. „(…) Jego nadrzędną ideą jest przełamywanie barie i stereotypów, budowanie nowych relacji między młodym pokoleniem Polaków i Żydów. Dlatego też – pamiętając o przeszłości – zagramy koncert dla przyszłości” – powiedział o koncercie dyrektor MGW Albert Stankowski.