Pierwsza edycja warsztatów edukacyjnych „Rzeczy getta”

7 marca starsza specjalistka Działu Naukowo-Badawczego MGW prof. Anna Zalewska poprowadziła warsztaty „Rzeczy getta” dla uczniów szkół znajdujących się na terenie byłego getta warszawskiego. Warsztaty odbyły się w klubie „Babel” przy warszawskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów mieli okazję zobaczyć wybrane obiekty znalezione w trakcie badań archeologicznych w pobliżu tzw. bunkra Anielewicza oraz zastanowić się, jaką rolę te wydobyte z podziemia rzeczy mogą odegrać we współczesności. Podczas spotkania mieli przejrzeć się artefaktom i odpowiedzieć na pytania: „Które z nich najcelniej ‘opowiadają’ nam historię życia za murami getta warszawskiego i dlaczego?”, „Które z tych rzeczy mogą odegrać rolę symbolu powstania w getcie warszawskim?” oraz „Która z tych rzeczy ma najsilniejszy przekaz i dlaczego?” W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się też z podstawową terminologią z zakresu badań historycznych.

W warsztatach wzięło udział kilkunastu uczniów z kilku szkół biorących udział w projekcie edukacyjnym MGW. Głównym celem projektu jest opisanie lub zrekonstruowanie miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, a następnie stworzenie o nim krótkiego filmu dokumentalnego. Przedmioty, które wzbudziły największe zainteresowanie uczniów, mogą zostać wykorzystane w nagraniu.

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną MGW i kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl