Fotorelacja | Inauguracja projektu edukacyjnego MGW

Dział Edukacji MGW przeprowadził z nauczycielami i licealistami pierwsze po pandemii spotkanie na temat projektu edukacyjnego dla szkół znajdujących się na terenie byłego warszawskiego getta. Spotkanie odbyło się 29 listopada w klubie „Babel” przy warszawskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Spotkanie poprowadzili specjaliści Muzeum Getta Warszawskiego: dr Martyna Grądzka-Rejak i dr Jacek Konik z Działu Naukowo-Badawczego, dr Halina Postek i dr Wiesława Młynarczyk z Działu Edukacji oraz Janusz Wąż z Działu Zbiorów.

Opowiedzieli oni o dziejach getta warszawskiego, jego materialnych śladach, a także o historii powstania Muzeum. Poruszyli również kwestię związane z badaniami historycznymi, takie jak poszukiwanie historycznych artefaktów na terenie byłego getta i prowadzenie wywiadów ze świadkami tragedii Zagłady. Do spotkania dołączyli też Piotr Jędruszczak i Volha Bandarenka ze studia „Fixafilm”, którzy opowiedzieli o pracy nad filmami dokumentalnymi.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie z: LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry, XLV LO im. R. Romualda Traugutta, V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego oraz XII LO im. Henryka Sienkiewicza.

Na motto projektu edukacyjnego wybrano słowa z z powieści Jarosława Marka Rymkiewicza „Umschlagplatz”: Jakie to ma, może mieć znaczenie dla naszej przyszłości, że mieszkamy wokół miejsca ich śmierci? Projekt polega na opisaniu lub zrekonstruowaniu miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, a następnie stworzeniu o nim krótkiego filmu dokumentalnego.

Pierwszy taki film pt. „Otwieranie ciszy” zrealizowali uczniowie XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kolejnym etapem pracy nad projektem będą spacery edukacyjne po terenie byłego getta, które poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Pracownicy muzeum będą prowadzić regularne konsultacje z uczniami i nauczycielami-opiekunami projektu.

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną MGW i kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl