„Uczczenie pamięci o wydarzeniach, których świadkiem było to miasto”

W 80. rocznicę zamknięcia granic getta warszawskiego, 16 listopada, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski i prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Artur Hofman zaprosili na uroczystość zapalenia zniczy przy murze getta na terenie XII LO im. H. Sienkiewicza, przy ul. Siennej 53

16 listopada 2020

Z uwagi na procedury bezpieczeństwa w sytuacji pandemii liczba uczestników wydarzenia była ograniczona. Uroczystość była transmitowana na stronach: https://1943.pl/ i http://tskz.pl/ oraz profilach społecznościowych organizatorów.    

Współorganizatorami wydarzenia, jak i całych obchodów 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego jest MKiDN i Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Żydów w Polsce.

Oto lista delegacji, które zapaliły znicze:

Ambasada Izraela – Wiceambasador Tal Ben Ari Yaalon,

ŻIH,

Fundacja Pamięć Treblinki,

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II W.Ś. – Marian Kalwary,

Biuro Programu „Niepodległa”,

Biuro Kultury – dyrektor Artur Jóźwik,

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – dyrektor Zygmunt Stępiński,

Fundacja Rodziny Nissenbaumów,

MSZ RP – Ambasador Jacek Chodorowicz, p. Tymon Markowski, fotograf MSZ,

Urzad do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Szef Urzędu Jan Jozef Kasprzyk,

Muzeum Niepodległości – Justyna Wyszyńska, kierownik Działu Promocji i Marketingu,

Instytut Pamięci Narodowej – Zastępca Prezesa p. Mateusz Szpytma,

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec,

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego – prezes Mirosław Chada,

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – Joanna Bąk w imieniu Prezes Anny Stupnickiej-Bando.

W uroczystości zabrali głos: dyrektor MGW Albert Stankowski („Stojąc przy jednym z niewielu ocalałych fragmentów muru getta, niedaleko przyszłej siedziby powstającego Muzeum Getta Warszawskiego, chciałbym przypomnieć, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach, których świadkiem było to miasto”); Artur Hofman, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce („Naszym obowiązkiem jest wspólna, polska i żydowska pamięć o tym, co było straszne, o czym należy pamiętać i wyciąganie wniosków na przyszłość”); minister Jarosław Sellin („Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy nową tradycję upamiętniania polskich, warszawskich Żydów”); Monika Krawczyk, przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich („To wzruszająca uroczystość , ponieważ w poprzednich latach nie upamiętnialiśmy rocznic zamknięcia murów getta”). Wysłuchaliśmy nagranej wypowiedzi prof. Szewacha Weissa, Ocalonego z Zagłady: „To nie jest historia do wymazania. Będzie coraz więcej dokumentów, więcej świadomości, książek, filmów, sztuki o tym nieludzkim zjawisku”. Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Na zakończenie uroczystości rabin Oriel Zarecki odśpiewał modlitwę.

Anna Kilian

Zdj. Jacek Turczyk