Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holokaustu”

9 lutego dyrektor Albert Stankowski i kierowniczka Działu Edukacji dr Halina Postek spotkali się z członkami Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”. Na spotkaniu obecny był Prezes Stowarzyszenia Marian Kalwary i rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Itzhak Rapoport z żoną Chayą.

Podczas spotkania dyrektor Stankowski opowiedział o misji Muzeum oraz przedstawił projekt wystawy stałej, która ma być prezentowana w docelowej siedzibie MGW – budynku dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów. Z kolei dr Postek opisała prowadzoną przez pracowników MGW działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną.

Muzeum Getta Warszawskiego i Stowarzyszenie łączą wspólne cele – przywracanie pamięci o Zagładzie oraz przekazanie jej następnym pokoleniom. Jest to działalność o nieocenionej wadze zwłaszcza w obecnych czasach, gdy świadkowie historii w coraz większej części odchodzą.

Jesteśmy wdzięczni Ocalałym, którzy zgodzili się podzielić swoimi wspomnieniami, dostępnymi w formie wywiadów filmowych na naszej stronie.

Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” skupia osoby pochodzenia żydowskiego ocalałe z Zagłady, które w chwili wybuchu wojny miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny. Istnieje od 1991 i ma pięć oddziałów: w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu. Liczy ok. 400 osób.