Seminarium dla nauczycieli

W związku z przypadającą na listopad 2021 roku 80. rocznicą zamknięcia granic getta warszawskiego, Dział Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego zaplanował zorganizowanie – wspólnie z „Przystankiem Historia” IPN – jednodniowego seminarium dla nauczycieli, poświęconego mało znanym aspektom życia w getcie: religii, kulturze, obecności w nim mniejszości wyznaniowych i etnicznych.

Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, w marcu 2021 roku chcielibyśmy zrealizować zapowiadane na marzec 2020 roku trzydniowe seminarium wyjazdowe „Kulmhof – Łódź”.

Jesteśmy także otwarci na zaproszenia naszych edukatorów do szkół: tych, w których już byliśmy i tych, z którymi jeszcze nie mieliśmy kontaktu.

Naszą ofertę edukacyjną znaleźć można na stronie MGW w zakładce „Dla szkół”.