„Przypowieść o księciu, który myślał, że jest indykiem”

Zapraszamy na pierwszy odcinek cyklu „Opowieści rabina Nachmana z Bracławia”, zatytułowany „Przypowieść o księciu, który myślał, że jest indykiem”

14 grudnia 2020

Nachman z Bracławia był chasydzkim cadykiem, żyjącym na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego uczniowie wierzyli, że w jego przypowieściach jest zawarta cała prawda o świecie. Opowieści Nachmana adresowane są nie tylko do najmłodszego odbiorcy, który na pewno z przyjemnością zanurzy się w magiczny świat żydowskiego folkloru. Dorosły słuchacz pod baśniową fabuła odnajdzie najgłębsze pokłady żydowskiej duchowości. A ten, kto zna kabałę żydowską może w opowieściach Nachamna z Bracławia próbować odszukać jej wątki.

Nachman z Bracławia był prawnukiem twórcy chasydyzmu polskiego – Izraela ben Eliezera – Baal Szem Towa i przywódcą grupy religijnej, która po śmierci Nachmana nie chciała wybrać jego następcy: nikt nie wydawał się godzien by go zastąpić. Do dziś chasydzi bracławscy nie mają żyjącego cadyka, stąd nazywani są „tojte chasidim”, „martwymi chasydami”.

„Opowieści rabina Nachmana z Bracławia” w opracowaniu Heryka Halkowskiego

reżyseria: Paweł Passini

muzyka i realizacja nagrań: Daniel Słomiński

ilustracje: Ines Taña

animacja: Justyna Mieleszko

czytają: Jarosław Tomica, Paweł Janyst, Dariusz Jeż, Paweł Passini

produkcja: Muzeum Getta Warszawskiego, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie