„Prześladowania Żydów w prowincjonalnych gettach”

Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej, Kielce): „Prześladowania Żydów w prowincjonalnych gettach w dystrykcie radomskim (1939–1941)”

Prześladowania Żydów w prowincjonalnych gettach w dystrykcie radomskim (1939–1941)

Tomasz Domański jest pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie – Delegatury w Kielcach. W ramach pracy kieruje projektem badawczym, którego przedmiotem są relacje polsko-żydowskie w latach 1914-1918. Ponadto jego aktywnością naukową są zbrodnie niemieckie popełnione w województwie kieleckim podczas okupacji i skutki dekretu z 31 sierpnia 1944 roku. W jego dorobku naukowym znajduje się m.in. pozycja „Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018, Warszawa 2019”.