Program konferencji „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942–1943)”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942-1943)”: reakcje społeczne i upamiętnienie”, organizowaną przez Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny i Państwowe Muzeum na Majdanku.

PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 21 września
Wszystkie panele odbywają się w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście vis a vis budynku ŻIH  

9:00 – 9:30 Otwarcie Konferencji
9:30-10:15 Keynote lecture: Daniel Blatman (Muzeum Getta Warszawskiego/Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), When Time ends: A cultural history perspective on Jewish life in Poland, 1940-1943
10:15-10:30 Dyskusja

10:30-11:30 Panel: Zagłada lokalnych społeczności (część 1)

Moderacja: Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma) 

 1. Andrzej Albiniak, Z Janowa Lubelskiego do… Deportacja janowskich Żydów w relacjach Chaima Hirszmana i polskich świadków oraz w lokalnym dyskursie regionalistycznym i pamięci zbiorowej
 2. Stephen Tyas, The Lemberg Ghetto Courier report
 3. Elżbieta s. Monika Albiniak CSDP (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie), Likwidacja prowincjonalnego getta w dystrykcie warszawskim. Obraz zagłady getta Sterdyni w świetle wybranych wywiadów z 2019 r.

11:30-11:45 Dyskusja
11:45-12:00 Przerwa  


12:00-13:00 Panel: Zagłada lokalnych społeczności (część 2)

Moderacja: Paweł Freus (Muzeum Getta Warszawskiego)

 1. Alexandra Pulvermacher (Universität Klagenfurt), The Holocaust in the Zamość Region and its Links with “Aktion Zamosc” in the Mirror of Polish Sources
 2. Witold Mędykowski, Peryferia Aktion Reinhardt. Zagłada Żydów w małych, lokalnych gettach na podstawie relacji ocalonych
 3. Adam Gliksman, „Gut versteckt ist besser wie gedeckt…” Radomszczańscy Żydzi w obliczu likwidacji getta

13:00-13:15 Dyskusja
13:15-14:30 Przerwa


14:30-15:30 Panel: Reakcje ludności żydowskiej (część 1)

Moderacja: Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny)

 1. Justyna Majewska (Żydowski Instytut Historyczny), „Nach dem Osten”. Znaczenie kierunku geograficznego w próbie rozpoznania celu wysiedleń z getta warszawskiego latem 1942 roku
 2. Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego/Instytut Pamięci Narodowej), Co wiedziano o Zagładzie w getcie krakowskim?
 3. Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej), Przenikanie informacji o Zagładzie Żydów w Generalnym Gubernatorstwie na teren Prowincji Górnośląskiej
 4. Dariusz Libionka (IFiS PAN, Państwowe Muzeum na Majdanku), Z getta warszawskiego przez Francję i Hiszpanię do Londynu. Historia Edwarda Rajnfelda

15:50-16:10 Dyskusja
16:10-16:15 Przerwa


16:15-17:35 Panel: Reakcje ludności żydowskiej (część 2)

Moderacja: Michał Kowalski (Muzeum Getta Warszawskiego)

 1. Andrzej Grzegorczyk (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Wiedza mieszkańców getta łódzkiego o akcji likwidacyjnej getta warszawskiego
 2. Paweł Kornacki (Instytut Pamięci Narodowej), Prezes Judenratu białostockiego getta Efraim Barasz w świetle piśmiennictwa żydowskiego
 3. Justyna Biernat (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Żydowska władza. Tomaszowska Rada Starszych i Służba Porządkowa w przededniu deportacji
 4. Anna Wójcik (Państwowe Muzeum na Majdanku), „Dopóki nas śmierć nie rozłączy…” Historia żydowskiej rodziny Kralów z Wiednia

17:35-17:50 Dyskusja 

Czwartek, 22 września
Wszystkie panele odbywają się w sali w Błękitnym Wieżowcu, wejście vis a vis ŻIH  

9:00-9:45 Keynote: Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin), Po Holokauście: Procesy dotyczące Aktion Reinhardt
9:45-10:00 Dyskusja

10:00-11:00 Panel: Reakcje lokalnej ludności na Zagładę

Moderacja: Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego/Instytut Pamięci Narodowej)

 1. Anna Grużlewska, Propagandowa wystawa „Die jüdische Weltpest” 1943-1944
 2. Alicja Jarkowska (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Akcja Reinhardt w okupowanym Krakowie. Reakcje mieszkańców miasta
 3. Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Sąsiedzi wobec Zagłady: metodologiczne problemy badania Akcji Reinhardt na terenach wiejskich Dystryktu Galicja 

11:00-11:15 Dyskusja
11:15-11:30 Przerwa

11:30-12:30 Panel: Obozy Aktion „Reinhardt”

Moderacja: Wiesława Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego) 

 1. Hannah Wilson (Nottingham Trent University (UK), “We are Presently in the Quietness Before a Storm”: The Diaries of Jan de Jong and Selma Engel-Wijnberg, Victims of Sobibór Death Camp
 2. Michał Kowalski (Uniwersytet Wrocławski), „Wszystkich tych Niemców, których udało mi się zobaczyć, wewnątrz widziałem ich już z batami i psami”. Pierwsze reakcje na obóz zagłady w Treblince
 3. Marek Bem, Liczba ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Przyczynek do dyskusji

12:30-12:45 Dyskusja 

12:45-14:30 Panel: Pamięć/Upamiętnienie

Moderacja: Bartosz Borys (Żydowski Instytut Historyczny)

 1. Joanna Zętar (Brama Grodzka Teatr NN), Miejsce istotne. Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” jako sposób upamiętnienia wydarzeń związanych z akcją „Reinhardt” w przestrzeni miasta
 2. Artur Podgórski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma), Formy i miejsca upamiętnienia na terenie miasta i gminy Poniatowa. Studium przypadku „Werke Ponjatowa GmbH im SS-Arbeitslager Ponjatowa”
 3. Jason O’Connor (Florida Atlantic University), The commemoration and curation of the Reinhardt camps and its impact on memory wars, identity politics and Polish-Jewish relations
 4. Marta Kupczewska (Instytut Pamięci Narodowej), Samuel Bak – malarz zagłady wileńskich Żydów
 5. Batya Brutin (Beit Berl Academic College/The Finkler Institute of Holocaust Research, Bar Ilan University), Commemoration Sites of Operation Reinhard – Forms, Meanings, and Messages

14:30-16:00 Przerwa

16:00-17:30 Dyskusja podsumowująca: „80 lat po Aktion „Reinhardt”. Stan badań, wyzwania i projekty badawcze”

Moderacja: Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny)

Dariusz Libionka (IFiS PAN, Państwowe Muzeum na Majdanku), Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku), Katarzyna Person (Żydowski Instytut Historyczny)

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

1

Patronat Honorowy nad obchodami 80. rocznicy zagłady Żydów w ramach niemieckiej Akcji „Reinhardt” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Finansowanie:

Projekt „Tak, jakbyśmy nigdy nie istnieli” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.