Nowy termin składania abstraktów na konferencję „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942-1943)”

Termin składania abstraktów na konferencję „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942-1943)” został wydłużony do 15 kwietnia.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na międzynarodową konferencję „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942-1943): reakcje społeczne i upamiętnienie”, organizowaną przez Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Państwowe Muzeum na Majdanku. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 września 2022 r.

Organizatorzy zapraszają badaczy (w szczególności młodych naukowców) reprezentujących takie dyscypliny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jak: historia, socjologia, psychologia, politologia, archeologia, kulturoznawstwo, historia sztuki etc. do nadsyłania propozycji swoich wystąpień na planowanej konferencji na adres conference@jhi.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 kwietnia 2022 r.

Do zgłoszenia o długości do 500 słów należy dołączyć krótki życiorys. O wyborze propozycji powiadomimy do 30 kwietnia 2022 r. Pokrycie przez organizatorów kosztów przyjazdu uczestników do Warszawy oraz kosztów zakwaterowania w hotelu (do trzech noclegów) podczas konferencji jest zależne od wysokości przyznanej organizatorom dotacji. Przewidujemy publikację wybranych artykułów.