Postępowanie przetargowe na realizatora prac budowlano-instalacyjnych

Muzeum Getta Warszawskiego wkroczyło w kolejny etap przygotowań do otwarcia wystawy stałej w zabytkowym szpitalu dziecięcym Bersohnów i Baumanów w Warszawie.

Wizualizacja budynku MGW po pracach budowlano-konserwatorskich

23 grudnia br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizatora prac budowlano-instalacyjnych. Tym samym zadanie inwestycyjne pt: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie” tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami przeszło do kolejnego etapu realizacji. Muzeum jest w trakcie gromadzenia wstępnych wniosków Oferentów chcących zrealizować roboty budowlano-konserwatorskie wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, realizacją wystawy stałej na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego.

W drodze dialogu konkurencyjnego zostaną omówione wszelkie newralgiczne aspekty realizowanej inwestycji. Budynek Szpitala Bersohnów i Baumanów oraz budynek okulistyczny, przeznaczone na Muzeum Getta Warszawskiego, są wpisane do rejestru zabytków wraz z terenem w granicach działek oznaczonych na mapie ewidencyjnej numerami 38/4 i 38/3. Nr wpisu do rejestru prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1447 z dnia 10.04.2017 r. Historyczna dusza Szpitala Bersohnów i Baumanów oraz budynku okulistycznego znajduje się w ścisłym centrum Warszawy co niesie ze sobą spore wymagania organizacyjne przyszłego Wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich.

Projekt zakłada ok. 3 400 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Łączna projektowana powierzchnia użytkowa to ok. 11 500 m2.

W Muzeum Getta Warszawskiego będą mogły być realizowane statutowe działalności instytucji w takich przestrzeniach jak wystawa stała oraz czasowa, przestrzeń edukacyjna, biurowa, techniczna, magazynów zbiorów, pracownie konserwatorskie, sala audytoryjna, biblioteka, mediateka.

Projektowany kompleks zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz dostępności.

Więcej informacji zainteresowane podmioty mogą uzyskać pod adresem strony internetowej postępowania przetargowego:

https://1943.ezamawiajacy.pl/pn/1943/demand/notice/public/81275/details

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zrealizuje prace budowlano-konserwatorskie oraz wyprodukuje wystawę stałą do roku 2026.