MGW z nieruchomością od samorządu Mazowsza

Kolejny ważny krok na drodze do otwarcia Muzeum Getta Warszawskiego. Samorząd Mazowsza i dyrekcja muzeum podpisały umowę sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 38/3 na warszawskiej Woli. Tym samym muzeum stało się właścicielem terenu z historycznymi budynkami dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów oraz jego najbliższej okolicy.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, dzisiejsze podpisanie umowy kończy etap zmiany właściciela terenu dawnego szpitala dziecięcego. „Dzięki pomyślnym rozstrzygnięciom prawnym, budynki przy ul. Siennej 60 i Śliskiej 51 oraz ich najbliższe otoczenie będą mogły służyć kolejnym celom, w tym przypadku bardzo cennej działalności Muzeum Getta Warszawskiego” – dodaje marszałek.

W listopadzie 2020 r. Muzeum Getta Warszawskiego kupiło od województwa nieruchomość przy ul. Śliskiej 51 i ul. Siennej 60 w Warszawie (działkę ewidencyjną nr 38/4), na której znajdują się budynki dawnego szpitala dziecięcego Bersohnów i Baumanów. To gmach główny wzniesiony w latach 1876–78 wg projektu Artura Goebla oraz pawilon okulistyczny, zbudowany po 1904 r. ze środków rodziny Dawidsonów. W historycznym szpitalu pracowało wielu wybitnych specjalistów, a wśród nich m.in. jeden z najbardziej znanych pediatrów dr Julian Kramsztyk, współtwórczyni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dr Anna Braude-Hellerowa czy sam Janusz Korczak (Henryk Goldszmit).

W 1952 r. nieruchomość stała się własnością miasta i działał w niej szpital zakaźny. Samorząd województwa był właścicielem nieruchomości od 1999 roku, a do 2014 roku działał w tym miejscu Wojewódzki Szpital Zakaźny im. Dzieci Warszawy.

„Zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów jest jednym z nielicznych świadków losów Warszawy oraz jednej trzeciej jej obywateli – warszawskich Żydów” – mówi dyrektor MGW Albert Stankowski – „Na mapie miasta jest to miejsce wyjątkowe, nierozerwalnie związane z historią warszawskiego getta. Nabycie działki 38/3 jako ostatniej brakującej części kompleksu szpitalnego jest istotnym kamieniem milowym w procesie budowy i tworzenia wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego”.

Podpisana dziś umowa realizuje postanowienia umowy przedwstępnej zawartej już w kwietniu 2020 r. Sprzedaż działki nr 38/3 uniemożliwiało do tej pory postępowanie jakie toczyło się w wyniku zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli. Po umorzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania  administracyjnego w tej sprawie, województwo mogło ostatecznie sprzedać nieruchomość.

„Zabytkowe budynki dawnego szpitala mają bardzo bogatą historię, a powstanie w nich Muzeum Getta Warszawskiego to jej najlepsze zwieńczenie” – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Przekazane nieruchomości znajdują się pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków jako cenny relikt przedwojennej tkanki miejskiej.