„Polenaktion” w Zbąszyniu i percepcja tych wydarzeń przez obecnych mieszkańców miasta”

Andrzej Kirmiel (dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu): „Polenaktion” w Zbąszyniu i percepcja tych wydarzeń przez obecnych mieszkańców miasta”

W listopadzie 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy. Zapraszamy na kolejny wykład.

„Polenaktion” w Zbąszyniu i percepcja tych wydarzeń przez obecnych mieszkańców miasta”