Obchody 80. rocznicy powstania w getcie białostockim

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę nie tylko powstania w getcie warszawskim, ale też innych zrywów zbrojnych ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich – jednym z nich było powstanie w getcie białostockim.

Według historyków była to druga co do wielkości akcja oporu żydowskiej ludności przeciw niemieckiemu okupantowi. Jesienią ubiegłego roku bojownicy i bojowniczki getta zostali wybrani przez białostockich radnych na patronów roku 2023 w Białymstoku. „Ich walka była (…) przede wszystkim walką o pryncypia, takie jak ludzka godność. W nierównej walce powstańcy potrafili zachować i pozostawić jako nasze dziedzictwo opowieść o bohaterstwie, o humanistycznych wartościach, o wielokulturowej i wielowyznaniowej tożsamości, które przetrwały czas zagłady” — można było przeczytać w stanowisku Rady Miasta

Choć powstanie wybuchło w połowie sierpnia, obchody jego 80. rocznicy rozpoczną się już jutro, 17 czerwca, podczas XVI Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”. Bogaty program obejmuje koncerty, zajęcia taneczne i kulinarne, warsztaty dla dzieci, spotkanie wokół serii wydawniczej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, prelekcję rabina Itzhaka Rapoporta i jego małżonki rebecyn Chai Rapoport poświęconą duchowości w judaizmie oraz wykład aktorów i aktorek Teatru Żydowskiego na temat szlagierów.