Powstańcy Getta Białostockiego patronami roku 2023

Powstańcy Getta Białostockiego oraz Zbigniew Rećko ps. „Trzynastka” zostaną patronami 2023 roku w Białymstoku. Taką decyzję podjęli na posiedzeniu 24 października białostoccy radni.

Propozycję uczcić pamięć bohaterów powstania w getcie białostockim zgłosił prezydent miasta Rafał Rudnicki. Według historyków, powstanie w getcie w Białymstoku było drugiej co wielkości (po powstaniu w getcie warszawskim) akcją oporu żydowskiej ludności przeciw hitlerowskim okupantom. Powstanie zakończyło się klęską, a jego przywódcy, Mordechaj Tenenbaum i Daniel Moszkowicz, popełnili samobójstwo. W sierpniu 2023 roku mija 80 lat od tych wydarzeń.

„Ich walka była (…) przede wszystkim walką o pryncypia, takie jak ludzka godność. W nierównej walce powstańcy potrafili zachować i pozostawić jako nasze dziedzictwo opowieść o bohaterstwie, o humanistycznych wartościach, o wielokulturowej i wielowyznaniowej tożsamości, które przetrwały czas zagłady” — czytamy w stanowisku Rady Miasta.

Białostockie getto. Zdjęcie: USHMM

Drugim patronem roku 2023 został podporucznik Zbigniew Rećko ps. „Trzynastka”, który w 1942 roku, mając zaledwie 19 lat, samodzielnie wyprowadził z białostockiego aresztu gestapo trzech członków sztabu i łączniczkę okręgu Białystok AK. W następnym roku mija 100 lat od jego urodzin.

Obie propozycje zostały przyjęte bez dyskusji.