MGW przystępuje do ICOM

Muzeum Getta Warszawskiego stało się członkiem International Council of Museums – Międzynarodowej Rady Muzeów – z siedzibą w Paryżu

20 lipca 2020

Międzynarodowa Rada Muzeów to największa, pozarządowa, międzynarodowa organizacja kulturalna w świecie. Działa od 1946 r. Na ICOM składa się 118 komitetów narodowych i 30 międzynarodowych komitetów specjalistycznych. Rada ma ponad 44 tysiące członków w 138 krajach. Siedzibą Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM jest Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Obecnie Komitet Narodowy ICOM Polska liczy 370 muzealników-członków indywidualnych oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea).

Kandydaci są akceptowani wstępnie przez Prezydium ICOM POLSKA, a następnie decyzję o przyjęciu podejmuje sekretariat ICOM w Paryżu. Dwuletnia praca w muzeach jest wystarczającym wymogiem, zwłaszcza dla osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i mających konkretne dokonania zawodowe.

Przewodniczącym Prezydium Komitetu Narodowego ICOM POLSKA na lata 2018-2021 jest Piotr Rypson. Dwoje wiceprzewodniczących to Hanna Wróblewska i Jerzy Halbersztadt.

Przynależność do Międzynarodowej Rady Muzeów to okazja do współpracy z instytucjami na całym świecie – komentuje dr Hanna Węgrzynek, wicedyrektor MGW.

Anna Kilian

Zdj. ICOM