Konferencja prasowa online Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Getta Warszawskiego

Konferencja prasowa online Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Getta Warszawskiego
Konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy określającej zasady przekazania oryginału Raportu Jürgena Stroopa w depozyt wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.