Komunikat prasowy – otwarcie ofert w przetargu

Trzy oferty wpłynęły w postępowaniu przetargowym dla inwestycji pn.: „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego wraz z projektem stałej wystawy, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. O wyniku postępowania zdecyduje komisja  przetargowa.

Do przetargu zgłosiło się troje wykonawców:

  1. KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o.
  2. Konsorcjum: New Amsterdam sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) Pracownie konserwacyjne Zabytków „ARKONA” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
  3. Konsorcjum: WXCA sp. z.o.o. (Lider Konsorcjum) 22 Architekci sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

– Głównymi obowiązkami komisji przetargowej będzie ocena sposobu realizacji założeń merytorycznych, przede wszystkim spójność i adekwatność przyjętych rozwiązań projektowych oraz zakres i sposób realizacji wytycznych w odniesieniu do wytycznych merytorycznych do wystawy stałej, w tym zgodność koncepcji z zasadami obowiązującymi w pracy z obiektami objętymi ochroną konserwatorską – wyjaśnia architekt Joanna Dudelewicz, zastępca dyrektora MGW do spraw ekonomiczno-organizacyjnych i inwestycji, przewodnicząca komisji przetargowej.

W komisji zasiadają m.in.:
prof. Andrzej Betlej – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu; dr Eleonora Bergman – historyk architektury i  była dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego;
prof. Andrzej Koss – konserwator zabytków, dyrektor Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy ASP w Warszawie; architekt Krzysztof Ozimek – członek zarządu SARP i Hanna Węgrzynek – za-ca dyrektora MGW ds. naukowych i wystawienniczych.

Wybór najkorzystniejszej oferty ma nastąpić w ciągu 60 dni od otwarcia zgłoszeń. Trwa ocena formalno prawna.

Wykonawca ma 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Umowa zakłada wykonanie projektów technicznych oraz wykonawczych Wystawy.

Na Wykonawcy Projektu spoczywa obowiązek przestrzegania limitu budżetowego. Wartość inwestycji, z uwzględnieniem realizacji Wystawy, nie może przekroczyć kwoty 100 mln zł brutto (w tym wartość wystawy stałej nie przekroczy 20 mln zł brutto, a kwota pozostała obejmie prace budowlano – instalacyjne wraz z pierwszym wyposażeniem).

Otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego planowane jest pod koniec 2024 roku.

Warszawa, 28.01.2021