Główny/Starszy Specjalista Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Głownego/Starszego Specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 28 lutego 2023 roku.

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • zapewnienie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Muzeum;
 • prowadzenie rejestrów Muzeum, m.in. rejestru faktur, korespondencji przychodzącej i wychodzącej, umów w ramach Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
 • rozdział korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z dekretacją Dyrekcji;
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia Muzeum w niezbędny sprzęt i materiały;
 • ubezpieczenie mienia Muzeum Getta Warszawskiego;
 • organizacja wyjazdów służbowych Dyrekcji MGW, w tym zakup biletów;
 • obsługa i archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem procesów zakupowych i procedurami przetargowymi;
 • sporządzanie i przedkładanie do podpisu Dyrekcji oficjalnych pism wychodzących oraz innych dokumentów;
 • sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań w ramach działań kompetencji Działu Administracyjno-Organizacyjnego.

Wymagania:

 • Doświadczenie w państwowej/samorządowej instytucji kultury lub w instytucji sektora finansów publicznych – minimum dwa lata;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość narzędzia pakietu MS Office;
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji;
 • pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 28 lutego 2023 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: STARSZY SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYM.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.