„Getto warszawskie w literaturze polskiej. Antologia” | Spotkanie autorskie w Przystanku Historia

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Sławomirem Buryłą wokół publikacji „Getto warszawskie w literaturze polskiej. Antologia”, które odbędzie się 18 maja o godz. 18:00 w Centralnym Przystanku Historia.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Sławomirem Buryłą wokół publikacji „Getto warszawskie w literaturze polskiej. Antologia”, które odbędzie się 18 maja o godz. 18:00 w Centralnym Przystanku Historia. Poprowadzi je dr Wiesława Młynarczyk, historyczka i edukatorka z Działu Edukacji MGW. Gośćmi spotkania będą: dr Martyna Grądzka-Rejak, kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego MGW i Wojciech Chmielewski – prozaik, historyk i dziennikarz, autor „Fantazji o Chłodnej”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.

Antologia tekstów wybranych i opracowanych przez prof. Sławomira Buryłę jest pierwszą tak bogatą prezentacją getta warszawskiego w polskiej prozie i poezji. Publikacja ma charakter syntetyczny. Jej celem jest ukazanie rozpiętego wachlarza ekspresji artystycznych getta. Chodzi o ujawnienie przekroju tematów i strategii pisarskich, przedstawienie dzieł oraz twórców wywodzących się z różnych generacji i szkół literackich. Czytelnik ma okazję zapoznać się nie tylko z dorobkiem Hanny Krall, Kazimierza Moczarskiego, Czesława Miłosza czy Jerzego Andrzejewskiego, zazwyczaj kojarzonych z obrazem getta warszawskiego, ale też innych twórców często pomijanych bądź w ogóle nie łączonych z tą tematyką. Antologia wydobywa wiele tekstów i autorów z otchłani zapomnienia, wprowadza do obiegu lekturowego. Jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką Zagłady. Powinna służyć pomocą studentom, nauczycielom i uczniom szkół średnich, ale też każdemu zainteresowanemu Zagładą, jak i dziejami Warszawy czasów wojny i okupacji.”

Getto warszawskie w literaturze polskiej. Antologia” można zakupić na stronie Muzeum Getta Warszawskiego.