Rodzina w getcie | dr Daniela Ozacky-Stern

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii szóstej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Rodzina w getcie”.

Mieszkańcy getta pochodzili z różnych klas i grup społecznych, różnili się statusem ekonomicznym, reprezentowali różne środowiska zawodowe, a nawet religijne. Trudno więc mówić o jednym typowym modelu rodziny w getcie. Niemniej jednak większość rodzin żydowskich mieszkała w bardzo ograniczonych przestrzeniach, w jednym pokoju lub części izby mieszkalnej, często dzieląc ją z innymi rodzinami lub zupełnie obcymi osobami. Konsekwencje wojny i specyficzne warunki panujące w getcie sprzyjały również kształtowaniu się nieformalnych związków, w których ludzie wchodzili w nowe relacje po rozstaniu z partnerami lub po ich utracie. Oprócz zaspokajania potrzeby intymności i pomocy w radzeniu sobie z codziennym życiem, związki pomagały ludziom w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, umożliwiały opiekę nad dziećmi pod nieobecność jednego z rodziców oraz zwiększały poczucie bezpieczeństwa ludzi, zwłaszcza kobiet i nieletnich. Galeria będzie ilustrować różne okoliczności życia rodzinnego, małżeńskiego i osób pozostających w nieformalnych związkach w getcie.

W filmie wystąpiła dr Daniela Ozacky-Stern, kuratorka galerii.