dr Adam Puławski

„(…) w depeszach wysyłanych do Londynu [o prześladowaniach ludności polskiej], oprócz suchej informacji były najczęściej zawarte jakieś propozycje działań, rozwiązań, retorsji, jeśli chodzi o Zagładę Żydów, takich propozycji nie było” – to fragment wykładu dra Adama Puławskiego, historyka i autora publikacji Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Wykład dra Adama Puławskiego stanowi zwieńczenie 30-odcinkowego cyklu „AK wobec tragedii polskich Żydów”. Mówi on o różnych postawach zajmowanych przez dowódców i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i AK wobec Holokaustu.

Zapraszamy na cykl wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Swoimi wspomnieniami z czasu okupacji, jak i lat poprzedzających wojnę, podzielili się działacze ruchu oporu: żołnierze podziemia i harcerze, a także osoby Ocalałe z Zagłady.

Filmy dostępne są w trzech lokalizacjach: na stronie internetowej www.1943.pl, profilu społecznościowym FB i kanale YouTube MGW.

Cykl 30 wywiadów został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MGWonline. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.