Tag: Adam Puławski

Filtruj

dr Adam Puławski
12.11.2020

dr Adam Puławski

„(…) w depeszach wysyłanych do Londynu [o prześladowaniach ludności polskiej], oprócz suchej informacji były najczęściej zawarte jakieś propozycje działań, rozwiązań, retorsji, jeśli chodzi o Zagładę…

layout 1

layout 2

layout 3