„Spośród tysięcy…” | „Those Among the Thousands…”

21.07.2022 - 31.12.2022

Wystawa plenerowa poświęcona ofiarom tzw. Wielkiej Akcji w getcie warszawskim (22.07.1942–21.09.1942), otwarta na placu Grzybowskim w jej 80. rocznicę.

Wystawa jest poświęcona ofiarom „Wielkiej Akcji”, której 80. rocznica przypada w tym roku. W ciągu dwóch miesięcy trwania „Grossaktion” wywieziono z Warszawy i zamordowano w obozie zagłady w Treblince ok. 270 tys. Żydów; przede wszystkim dzieci, kobiet i osób starszych. „Akcja” trwała do 21 września 1942 roku. 

Spośród ofiar „Wielkiej Akcji” wybraliśmy kilkanaście osób, zajmujących różną pozycję społeczną, mających odrębne poglądy polityczne i odmienny stosunek do religii. Przedstawiamy sylwetki min. poetki Henryki Łazowertówny, malarza Romana Kramsztyka, Adama Czerniakowa, pierwszego prezesa warszawskiego Judenratu i najstarszego wiekiem rabina warszawskiego getta – Icchaka Meira Kana.