Poznańska szkoła ortopedyczna XX-lecia międzywojennego. Pejzaż pamięci Franciszka Raszei

klub Babel, ul. Próżna 5
17.05.2022 16:00

Prezentacja przybliża tematykę początków ortopedii na ziemiach polskich, podkreśla znaczącą rolę poznańskiego ośrodka im. Bronisława Saturnina Gąsiorowskiego oraz pierwszej Kliniki Ortopedycznej w Polsce. Autorzy starannie dokumentują genezę tej specjalności medycznej, łącząc ją niezaprzeczalnie z Wielkopolską. W materiale ukazana jest sylwetka zasłużonego poznańskiego ortopedy Ireneusza Wierzejewskiego, uznawanego powszechnie za ojca ortopedii polskiej. Pokaz przywołuje historię ortopedii okresu międzywojnia, na tle którego zaczęła nabierać tempa kariera medyczna i naukowa tytułowego bohatera Franciszka Raszei. Przedstawia poznański okres działalności Profesora, jego pierwsze awanse, nominacje oraz tytuły naukowe. Przypomina także o jego postawie zdecydowanie przeciwstawiającej się zasadzie getta ławkowego i dyskryminacji żydowskich studentów na polskich uczelniach. Na szczególne podkreślenie zasługuje konstrukcja prezentacji, która opatrzona jest unikatowymi archiwalnymi zdjęciami i dokumentami.

Zapraszamy na trzeci wykład towarzyszący najnowszej wystawie MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”, który odbędzie się we wtorek 17 maja o godzinie 16:00 w klubie Babel przy ul. Próżnej 5. Poprowadzi go dr n. med. Przemysław Daroszewski.

Dr n. med. Przemysław Daroszewski urodził się w 1963 roku. W 1989 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2002 – 2017 był Dyrektorem SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, a w latach 2007-2017 Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA. Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM Poznaniu. W roku 2016 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie wdraża wizję rozbudowy Szpitala i przywrócenia jego dawnej świetności. Współtworzył Fundację Artven i jako jej Prezes działał na rzecz pacjentów dotkniętych chorobami naczyń oraz schorzeniami neurologicznymi. Jest Fundatorem Fundacji NeurOstART, wspierającej osoby dotknięte chorobami neurologicznymi, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi i rozwojowymi dzieci, w zakresie układu kostno-stawowego oraz chorobami reumatologicznymi. Był współorganizatorem wystawy  „Zwykli/Niezwykli lekarze w warszawskim getcie – Anna Braude Hellerowa i Franciszek Raszeja”, która przybliża sylwetki tych dwóch wybitnych postaci, ich działalność oraz tragiczne losy. Cyklicznie organizuje konferencje o tematyce Badań Klinicznych i SM.